Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Tuzemské poskytnutí služby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Poskytnutím služby se pro účely ZDPH rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží (§ 14 odst. 1 ZDPH). Poskytnutí služby je tak vymezeno jednoduše negativním způsobem s odkazem na ustanovení § 13 ZDPH, které vymezuje, co je považováno za dodání zboží. Plnění, která vymezení dodání zboží neodpovídají, jsou poskytnutím služby.

Definice poskytnutí služby je platná obecně, ať již se jedná o tuzemské poskytnutí služby, jak je vymezeno níže, nebo o poskytnutí služby do jiných členských států Evropské unie či do třetích zemí, a naopak, tedy z jiných členských států Evropské unie či třetích zemí do tuzemska, a také v případě poskytnutí služby, které proběhne zcela mimo území tuzemska.

V případě poskytnutí služby je vždy nezbytné nejprve stanovit místo plnění z pohledu ustanovení § 9 a násl. ZDPH (viz heslo DPH Stanovení místa plnění při poskytování služeb), neboť pouze v případě, že se místo plnění při poskytnutí služby nachází v tuzemsku, je toto plnění předmětem daně v tuzemsku ve smyslu ustanovení § 2 ZDPH (viz heslo DPH Předmět daně).

Plnění, která se pro účely ZDPH také považují za poskytnutí služby

Hned v úvodním ustanovení, tedy § 14 odst. 1 ZDPH, jsou vymezeny transakce, které se za poskytnutí služby pro účely tohoto zákona považují také. Jedná se o pozbytí nehmotné věci, přenechání zboží k užití jinému, zřízení, trvání a zánik věcného břemene či zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci.

Příklad

Plátce je nájemcem konkrétního prodejního místa. Nájemní smlouvu má uzavřenu na dobu určitou. Na základě požadavku jiného subjektu se zaváže za úplatu předčasně odstoupit od nájemní smlouvy, čímž umožní uzavřít tomuto subjektu nájemní smlouvu s pronajímatelem na toto konkrétní prodejní místo. V daném případě se jedná o poskytnutí služby plátcem jinému subjektu – zavázání se k povinnosti strpět určité jednání či situaci, tedy v daném případě odstoupit od nájemní smlouvy. 

Jako plnění, které se pro účely tohoto zákona považuje za poskytnutí služby, je dále v ustanovení § 14 odst. 2 ZDPH vymezeno poskytnutí služby za úplatu na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu. Jedná se tedy o transakce, kdy k poskytnutí služby dochází např. na základě soudního rozhodnutí či zákonné úpravy, nejde tedy o poskytnutí služby uskutečněné na základě běžného ujednání dvou stran.

Speciálně je pak upraveno také poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské nebo obdobné smlouvy [§ 14 odst. 2 písm. b) ZDPH – viz heslo DPH Plnění na základě komisionářské smlouvy].

Bezúplatná plnění, která se pro účely ZDPH považují za poskytnutí služby za úplatu

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.