Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Vyrovnání odpočtu daně

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

V praxi často nastává situace, kdy plátce z přijatého zdanitelného plnění uplatní nárok na odpočet daně v souladu s příslušnými ustanoveními § 72 a násl. ZDPH, přičemž následně dojde ke změně účelu použití tohoto přijatého plnění. Tyto situace jsou v ZDPH řešeny v § 77 ZDPH – Vyrovnání odpočtu daně a § 78 až 78e ZDPH – Úprava odpočtu daně. Zcela základním rozdílem mezi těmito ustanoveními je skutečnost, že § 77 ZDPH řeší obchodní majetek kromě majetku dlouhodobého, zatímco ustanovení § 78 až 78e ZDPH (až na jednu výjimku obsaženou v § 78da ZDPH) řeší výhradně právě dlouhodobý majetek.

Vyrovnání odpočtu daně

K vyrovnání odpočtu daně dochází dle § 77 odst. 1 ZDPH tehdy, kdy u obchodního majetku (s výjimkou majetku dlouhodobého) dojde před jeho použitím ve lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 ZDPH (tj. ve lhůtě 3 let) k jeho použití (v rámci ekonomických činností plátce) pro jiné účely, než které byly při uplatnění původního odpočtu daně zohledněny. Korekce odpočtu daně tedy řeší situaci, kdy plátce s ohledem na předpokládané použití uplatnil z přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v plné či částečné výši, první použití tohoto přijatého zdanitelného plnění je však v jiném režimu nároku na odpočet daně.

Co se rozumí použitím majetku v rámci ekonomických činností pro jiné účely, než které plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně, je přesně vymezeno v § 77 odst. 2 ZDPH. Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v:

- plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá, nebo
- krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
- plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny; k uvedenému použití pro jiné účely dochází dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

Příklad

Plátce provozuje zdravotnické zařízení, ve kterém poskytuje zdravotnické služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 58 ZDPH a zároveň provozuje lékárnu. Výdej nebo prodej léčiv, potravin pro zvláštní výživu a zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu dle § 58 odst. 3 ZDPH osvobozen od daně není, plátce tedy v rámci lékárny poskytuje plnění zdanitelná.

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.