Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Vývoz zboží

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Obecně

Vývoz zboží znamená výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země (§ 66 odst. 1 ZDPH).

Na rozdíl např. od dodání zboží do jiného členského státu, kdy je pro uplatnění osvobození od daně podstatné, komu je zboží dodáváno, u vývozu není podstatné, zda kupujícím je osoba povinná k dani či soukromá osoba.

Vývoz zboží je osvobozen od daně, pokud jde o dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití (§ 66 odst. 2 ZDPH).

Při vývozu zboží, který je osvobozen od daně, se za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropské unie (§ 66 odst. 3 ZDPH). Tímto dnem se vývoz zboží uvede do přiznání k DPH, a to na řádek 22. Vývoz zboží se neuvádí v souhrnném ani v kontrolním hlášení.

Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat: ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.