Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  DPH  »  Abecední rejstřík

Zvláštní režim pro cestovní službu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Plátci, kteří poskytují cestovní službu, jsou povinni uplatňovat zvláštní režim, kdy základem daně vč. daně u jimi uskutečňovaných cestovních služeb je přirážka (viz definice přirážky níže). Tato povinnost se týká poskytovatelů cestovní služby, kteří jednají se zákazníkem vlastním jménem.

Poskytovatelem cestovní služby se rozumí osoba povinná k dani, která poskytuje zákazníkovi cestovní službu. Cestovní službou je poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje kombinace služeb cestovního ruchu, popřípadě zboží, pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani. Poskytnutí cestovní služby se považuje za poskytnutí jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více služeb cestovního ruchu, popřípadě zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani. Za cestovní službu je nutno považovat i poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu cestovního ruchu ubytování nebo dopravy osob.

Příklad

Plátce, cestovní kancelář, nakoupila v tuzemsku ubytování v hotelu, stravování, služby průvodce a přepravu z Prahy na místo pobytu a zpět. Jde o poskytnutí služby cestovního ruchu.

Plátce, cestovní agentura, zajišťuje za provizi pro výše uvedenou cestovní kancelář prodej výše uvedených pobytů. Za tyto služby jí náleží provize. Samotný pobyt tak prodává cestovní kancelář svým jménem, cestovní agentura „pouze“ za provizi (hrazenou jí cestovní kanceláří) zajišťuje cestovní kanceláři klienty. Cestovní agentura nemůže použít zvláštní režim pro cestovní službu, a proto odvede daň z přidané hodnoty z celé hodnoty provize.

Přirážka

Jak již bylo uvedeno výše, poskytovatel cestovní služby počítá daň z přirážky. Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu, a součtem částek, které plátce uhradil nebo má uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuty do cestovní služby.

Pokud vyjde přirážka jako záporné číslo, základem daně je nula.

Příklad

Cestovní kancelář za prodej zájezdu na muzikál do Prahy obdrží od zákazníka 5 000 Kč, avšak za jednotlivé služby cestovního ruchu (vstupenku na muzikál a přepravu osob) uhradila 5 100 Kč. Přirážka je záporné číslo (- 100 Kč), a proto základem daně je nula. Znamená to, že z takto poskytnuté služby cestovního ruchu nebude cestovní kancelář odvádět žádnou daň z přidané hodnoty.

Místo plnění

Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má poskytovatel služby sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

Den povinnosti přiznat daň

Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni přijetí zálohy, a také ke dni uskutečnění cestovní služby.

Cestovní služba se považuje za uskutečněnou dnem poskytnutí poslední služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě.

Výpočet přirážky v případě přijetí zálohy

Pokud je před uskutečněním cestovní služby přijata záloha, stanoví se přirážka jako součin přijaté úplaty a koeficientu pro výpočet přirážky.

Zákon o DPH umožňuje dva způsoby výpočtu koeficientu pro stanovení přirážky ze zálohy. První vychází z částky, která již k datu přijetí zálohy byla vynaložena za nakoupené služby cestovního ruchu a nakoupené zboží, a druhý způsob zohledňuje i předpoklad, za kolik tyto budou nakoupeny.

Při stanovení přirážky u záloh pro konkrétního zákazníka lze použít vždy pouze jeden způsob výpočtu koeficientu. Koeficient musí být stanoven na konkrétní jednotlivou cestovní službu pro konkrétního zákazníka, nikoliv obecně např. na stát (Turecko…) či druh zájezdu (pobytový, poznávací…). Koeficient se vypočte s přesností na dvě platná desetinná místa.

Pokud je jedním zákazníkem postupně hrazeno několik záloh na danou cestovní službu, je nutné použít na všechny tyto zálohy stejný způsob stanovení koeficientu. U druhého způsobu (dle odhadovaných nákladů) lze koeficient použitý u první zálohy použít i na zálohy další.

První způsob výpočtu koeficientu:

 koeficient = (celková cena cest. služby – již uhrazené služby cest. ruchu a zboží) / celková cena cestovní ...

Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.