Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Akruální princip

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Akruální princip bývá řazen mezi účetní zásady a předpoklady.

Podle akruálního principu mají být transakce zaznamenány v účetních knihách a vykázány v účetních výkazech v momentě, kdy k nim dojde, nikoliv až při uskutečnění souvisejícího příjmu či výdaje. Cílem akruálního účetnictví tedy je vykázat v období všechna aktiva, pasiva, náklady, výnosy, která v daném období vznikla i pokud ještě nebyl uskutečněn odpovídající pohyb peněžních prostředků. Z uvedeného vyplývá, že akruální princip zásadním způsobem determinuje zjišťování výsledku hospodaření v účetnictví.

Účetně

Koncepce zjišťování výsledku hospodaření v účetnictví

Přesné zjištění výsledku hospodaření účetní jednotky je možné paradoxně až v momentě, kdy účetní jednotka zaniká a jeho majetek je prodán. Pak můžeme po přepočtu na stejnou kupní sílu porovnat peněžní prostředky vložené do podnikání na jeho počátku a peněžní prostředky získané po ukončení činnosti jeho prodejem. Pro podnikatele by ovšem toto více či méně příjemné zjištění přišlo příliš pozdě. Podnikatel a všechny subjekty v okolí účetní jednotky potřebují informace o úspěšnosti účetní jednotky, které se měří především velikostí zisku, a z něj odvozených ukazatelů, průběžně po celou dobu její existence.

V účetnictví jsou v zásadě možné dva základní přístupy ke zjišťování výsledku hospodaření (které se mohou vzájemně v některých systémech kombinovat). Výsledek hospodaření se buď zjišťuje jako rozdíl příjmů a výdajů (viz heslo Daňová evidence), nebo jako rozdíl výnosů a nákladů, tedy na akruální bázi.

Aby byl dodržen princip věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů, musí být náklady a výnosy porovnatelné: 

  věcně
a časově.

Věcný soulad nákladů a výnosů

Věcný soulad nákladů a výnosů spočívá v tom, že při zjišťování výsledku hospodaření se vychází z nákladů a výnosů, které se vztahují ke stejnému objemu produkce.

Způsob zajištění tohoto souladu je závislý na koncepci účetního systému:

Problém věcné shody (věcné srovnatelnosti) nákladů a výnosů je jedním z principů, které je nutno v podvojném účetnictví založeném na akruální bázi řešit.

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.