Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Bezhotovostní platební styk

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Jedná se o způsob placení a zúčtování pohledávek a dluhů. Uskutečňuje se bezhotovostním placením prostřednictvím bankovních převodů na základě bankovních příkazů nebo vzájemným započtením pohledávek a dluhů.

Nelze zaměňovat s hotovostními platbami.

Zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti je uložena povinnost pro fyzické i právnické osoby s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území ČR (jakož i pro pobočky nebo organizační složky zahraničních osob zřízených na území ČR) provádět vzájemné platby, jejichž výše překračuje limit 270 000 Kč, bezhotovostně (§ 4 zákona č. 254/2004 Sb.). Povinnost se vztahuje i na platby do zahraničí.

Povinnost se nevztahuje na tituly vyjmenované v citovaném zákoně: 

a) platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle daňového řádu nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,
b) povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
c) platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností,
d) platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,
e) platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění,
f) platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí, nebo
g) platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.

Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje:

...

Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.