Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Bilancování

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Bilancování majetku a zdrojů v účetnictví je jedním z výchozích metodických prvků podvojného účetnictví (někdy bývá v literatuře označováno jako bilanční princip). Umožňuje plnit základní informační poslání účetnictví. Na správném pochopení tohoto metodického prvku závisí pochopení celého podvojného účetnictví jako systému.

Bilancování majetku a zdrojů krytí spočívá ve dvojím souběžném pohledu na předmět účetnictví.

Jeden úhel pohledu odpovídá na otázku, jakými konkrétními druhy majetku účetní jednotka disponuje při své činnosti. Tento pohled nazýváme aktiva.

Druhý úhel pohledu odpovídá na otázku, z jakých zdrojů byl tento majetek pořízen. Tento pohled nazýváme pasiva.

Lze tedy říci, že aby si mohl člověk založit závod, musí nejprve obětovat určité zdroje (které by mohl využít jiným způsobem) a vyčlenit je k podnikatelským účelům. Celková výše zdrojů, které podnikatel vložil do podnikání (tedy pasiva) má vždy samozřejmě i konkrétní podobu. Nejčastěji to jsou peníze, mohou to však být i budovy, stroje, materiál, které podnikatel vlastnil před zahájením podnikání - v účetnictví je souhrnně označujeme pojmem aktiva.

Uvedený výklad lze shrnout následovně:

Jaké druhy majetku má závod k dispozici pro svou činnost?
Odpověď lze v účetnictví nalézt ve skladbě aktiv závodu.

Odkud (jakým způsobem) získal závod zdroje pro svou činnost?
Odpověď dává v účetnictví zachycené členění zdrojů, tzn. pasiv.

Z bilancování aktiv a pasiv vychází tak zvaná bilanční rovnice:

AKTIVA = PASIVA

Tato rovnost je založena na tom, že aktiva i pasiva jsou dvojí pohled na jeden a tentýž předmět účetnictví. Žádné aktivum nemůže zůstat bez zdroje svého financování, vždy se musí "odněkud vzít".

Na základě bilancování majetku a zdrojů je sestavován účetní výkaz  rozvaha.

Příklad 1:

Pan Benda vlastní budovu a na sporožirovém účtu má 400 000 Kč. Rozhodl se otevřít obchod. Bude podnikat jako fyzická osoba, za své dluhy z titulu podnikání ručí do výše svého osobního majetku (neomezeně). Do závodu se rozhodl vložit peníze v hotovosti 100 000 Kč, na nově zřízený bankovní účet u banky vložil peníze v hodnotě 200 000 Kč. Obchod zřídil ve vlastní budově, znalecký odhad její současné tržní hodnoty je 1 200 000 Kč. Podnikání zahájil dne 1. 6.

Na základě bilancování určíme výši zdrojů - pasiv, které pan Novák vložil do závodu, sestavíme přehled aktiv, se kterými hodlá pan Novák provozovat své podnikání.

Řešení:

Aktiva závodu: 

peněžní hotovost  100 000 Kč
peníze uložené na bankovním účtu  200 000 Kč
budova  1 200 000 Kč
Pasiva, tzn. výše zdrojů: 1 500 000 Kč

Příklad 2:

...
Zbývajících 60 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.