Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zůstatková cena

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pojem zůstatková cena je používán zejména účetními a daňovými předpisy.

Účetně

Účetními předpisy je zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku definována jako rozdíl mezi oceněním majetku při zařazení do užívání (tj. pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena) a oprávkami, tj. odpisy uplatněnými za dobu odpisování v souladu s odpisovým plánem účetní jednotky a účetními předpisy (dále jen účetní zůstatková cena).

Daňově

Zákonem o daních z příjmů je zůstatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vymezena jako rozdíl mezi vstupní cenou a celkovou výší odpisů stanovených podle § 26 a § 30 až 32a z tohoto majetku, a to i tehdy, když do výdajů na zajištění zdanitelných příjmů [§ 24 odst. 2 písm. a) ZDP] zahrnul poplatník pouze poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 ZDP nebo uplatňoval v některých zdaňovacích obdobích výdaje procentem z příjmů (dále jen daňová zůstatková cena). ZDP dále definuje zvýšenou zůstatkovou cenu a změněnou zůstatkovou cenu. Graficky lze tyto dva pojmy znázornit následovně:

Zbývajících 53 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.