Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Cenné papíry

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Cenný papír je listina, která představuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír emitoval. Je nositelem právního nároku, který v sobě ztělesňuje, a je pro vznik nároku, jeho existenci, převod a zánik v zásadě nenahraditelný.

Cenné papíry jsou prostředkem, který slouží k získávání kapitálu (zdrojů krytí tedy pasiv) účetní jednotkou, která je vydává a označujeme ji jako emitenta. Na druhé straně stojí investor, který cenné papíry kupuje.

Z hlediska převoditelnosti rozlišujeme cenné papíry (viz § 518 ObčZ):

  na doručitele (označován též na majitele), tzn. práva spojená s cenným papírem uplatní vlastník cenného papíru,
na řad (též cenný papír na jméno převoditelný rubopisem); tento cenný papír lze převést na dalšího majitele tak zvaným rubopisem,
na jméno; u cenného papíru na jméno může být omezená, nebo znemožněná převoditelnost.

Podle podoby cenného papíru můžeme rozlišit:

•  cenné papíry zaknihované (§ 525 až 528 ObčZ);
Evidenci o cenných papírech zaknihovaných, které nemají listinnou podobu, vede "Centrální depozitář cenných papírů". Tento depozitář je právnickou osobou zřizovanou státem. Cenné papíry vede depozitář na účtech majitelů cenných papírů a v registru emitentů cenných papírů.
cenné papíry listinné;
Tyto papíry mají podobu listiny, kterou jejich držitel fyzicky vlastní.
převod z listinného cenného papíru na zaknihovaný a ze zaknihovaného cenného papíru na listinný upravuje § 529 až 544 ObčZ.

Z hlediska ObčZ   

ObčZ se v § 514 až 544 zabývá cennými papíry, které mimo výše zmíněných odkazů dále upravují:

definici cenného papíru (§ 514 ObčZ),
  definici zastupitelného cenného papíru (§ 516 ObčZ),
 pro účetnictví důležité rozlišení okamžiku emise cenného papíru (§ 519 ObčZ) a okamžiku vydání cenného papíru (§ 520 ObčZ),
definici kupónu (§ 523 ObčZ).

Účetně

Klasifikace

Cenné papíry v rozvahové evidenci

1. Cenné papíry v aktivech

Představují nárok vlastníka či jistou pohledávku; musí splňovat definici aktiv.

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.