Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Cizí zdroje

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Cizí zdroje spolu s vlastním kapitálem (vlastními zdroji) tvoří kapitál. Ten je v rozvaze sledován na straně pasiv, zatímco majetek je sledován na straně aktiv. Posouzení vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem je možno provést za použití vybraného ukazatele finanční analýzy – ukazatele zadluženosti.

U cizích zdrojů je pro další členění rozhodujícím kritériem, na jak dlouhou dobu jsou účetní jednotce k dispozici. Podle toho jsou zdroje děleny na

dlouhodobé (zde je hranicí doba splatnosti delší než jeden rok) a
- krátkodobé.

Za cizí zdroje z hlediska kapitálového vybavení účetní jednotky jsou považovány dluhy, které mají dlouhodobý neoběžný charakter, tzn. mají dobu splatnosti delší než jeden rok a rezervy, které účetní jednotka účelově vytváří, a to buď podle ustanovení zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů nebo v souladu se ZoÚ na základě vlastního rozhodnutí např. ke krytí budoucích rizik.

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.