Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Daňový doklad

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2020.

Obecně a daňově

Daňovým dokladem je písemnost s přesně vymezenými náležitostmi ZDPH nebo zákonem o spotřebních daních. S pojmem „daňový doklad“ se můžeme setkat i u tzv. energetických daní (daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv, daň z elektřiny).

Daňový doklad u DPH může být vystaven i v elektronické podobě – osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje musí s jeho použitím souhlasit (§ 26 odst. 3 ZDPH). Doklady v podobě souborů ve formátu pdf připojené jako přílohy e-mailu se považují za doklady v elektronické podobě. Jejich věrohodnost může být zajištěna např. elektronickým podpisem, ale také například tzv. auditní stopou - vzájemně provázanými souvisejícími doklady jako objednávka, příjemka, bankovní výpis apod.

Podle § 28 ZDPH je plátce povinen vystavit daňový doklad především v případě dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby za zdanitelné plnění, pokud k jejímu přijetí došlo před jeho uskutečněním. Ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu je plátce povinen vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Daňovým dokladem prokazuje plátce daně nárok na odpočet daně na vstupu.

Daňové doklady ZDPH člení na:

...

Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.