Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Daňové přiznání

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně a daňově

Daňové přiznání je vedle vyúčtování podkladem podávaným daňovým subjektem, který slouží k vyměření daně. Daňové přiznání je daňovým tvrzení, které je podle § 135 DŘ povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.

Daňové tvrzení se podle § 72 DŘ podává jen na úředně vydaných tiskopisech nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisem. Daňové tvrzení je možné podat též elektronicky, a to datovou zprávou ve formátu a struktuře .XML vyhovující definici odpovídajících XSD schémat zveřejněné správcem daně. K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře .XML pro odeslání do datové schránky správce daně lze využít službu Elektronická podání pro daňovou správu (EPO), která umožňuje vytvořit a uložit soubor v předepsaném formátu a struktuře pro následné odeslání správci daně prostřednictvím datové schránky. Daňové tvrzení vytvoření prostřednictvím EPO lze pomocí této služby přímo odeslat správci daně - takové podání je nutné opatřit:

  uznávaným elektronickým podpisem,
ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (podání se potvrdí heslem shodným s heslem, kterým se dotyčná osoba přihlašuje do datové schránky).

Prostřednictvím aplikace EPO lze daňové přiznání na základě § 71 odst. 3 DŘ podat i nepotvrzené (bez podpisu resp. bez ověření heslem pro přihlašování do datové schránky), ale takové podání je nutné následně do 5 dnů potvrdit způsobem dle § 71 odst. 1 DŘ - typicky by se jednalo o písemné potvrzení. Aplikace EPO se potom použije tak, že se přiznání odešle nepodepsané a při tomto odeslání aplikace vygeneruje potvrzení o tomto podání v pdf podobě (tzv. e-tiskopis), které lze např. vytisknout, podepsat příslušnou osobou a do 5 dnů podat správci daně.

Podle § 72 odst. 6 DŘ se podání vyjmenovaná v § 72 odst. 1 DŘ (typicky se jedná právě o daňová přiznání) v tam vyjmenovaných případech podávají způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ, tj. „elektronicky“.

Povinnost „elektronické“ formy podání se vztahuje na daňové subjekty, které:

  mají zpřístupněnu datovou schránku, která se zřízuje ze zákona, nebo
mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Povinnost „elektronické“ formy podání se vztahuje také na daňové subjekty, jejichž zástupce má zpřístupněnu datovou schránku. Jistou výjimku z výše uvedených principů však představuje přiznání k DPH, které je nutno elektronicky podat vždy.

Pokud daňový subjekt nepodá příslušné podání „elektronicky“, byť se na něho tato povinnost podle § 72 odst. 6 DŘ vztahuje, bude podle § 74 DŘ vyzván k odstranění této vady a bude-li přiznání ve stanoveném formátu podáno ve stanovené lhůtě, hledí se na něj jako řádně a včas podané.

Povinná elektronická forma se nevztahuje na podání, pro která nebyla zveřejněna struktura příslušného elektronického podání resp. která nejsou dostupná v aplikaci EPO – např. zkrácené dodatečné přiznání k dani z nemovitých věc.

Jak je výše popsáno, podání z aplikace EPO lze podat pomocí tzv. e-tiskopisu – toto podání se stává platně podaným až následným potvrzením podaným do 5 dnů. Tento způsob podání však není daňovou správou považován za dodržení formy předepsané v § 72 odst. 6 DŘ, tedy subjekty s povinností podávat daňové přiznání elektronicky jej nemohou využívat.

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob má (až na výjimky) každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly  50 000 Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Daňové přiznání je povinen podat také ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Pokud tedy např. fyzická osoba za daný kalendářní rok pobírala pouze starobní důchod do výše osvobozené od daně z příjmů fyzických osob a k tomu dosáhla např. příjmu z pachtu pole 50 000 Kč, nemá povinnost podat daňové přiznání a pachtovné tak v tomto případě zůstane nezdaněno; pokud by však pachtovné činilo více než 50 000 Kč, např. 51 000 Kč, vznikla by povinnost podat daňové přiznání a uvést v něm jako zdanitelný příjem pachtovné v celé výši  51 000 Kč.

Povinnost podat daňové přiznání nemá z důvodu překročení hranice příjmu 50 000 Kč za kalendářní rok ten, kdo má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, a to při splnění těchto podmínek:

příjmy plynou pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4 ZDP),
u všech plátců daně na příslušné zdaňovací období dotyčný učinil prohlášení k dani podle § 38k ZDP,
kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 20 000  Kč,
nejedná se o daňového nerezidenta, který uplatňuje slevu podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e)  ZDP (slevu na druhého manžela s příjmy do 68 000 Kč ročně, slevu na invaliditu ), nebo daňové zvýhodnění na dítě, anebo nezdanitelnou část základu daně,

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.