Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Den uskutečnění zdanitelného plnění

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2020.

Obecně

Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy dochází k plnění, jež je předmětem DPH a nejedná se o plnění osvobozené od daně. Zdanitelné plnění je definováno § 13 až 20 ZDPH, den uskutečnění zdanitelného plnění je vymezen § 21 až 25 ZDPH.

Dodání zboží se považuje za uskutečněné převodem práva nakládat se zbožím jako vlastník; zvláštní úprava dle § 21 odst. 1 písm. b) ZDPH platí pro vydražení zboží (dnem příklepu) ve veřejné dražbě, pro leasing ve smyslu § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH (den přenechání zboží k užívání, pokud je ve smlouvě ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno na jeho uživatele) a pro dodání nemovité věci. Pokud je např. prodávající povinen zboží odeslat a kupující není spotřebitelem, splní prodávající svůj závazek z kupní smlouvy dodat zboží předáním zboží dopravci a tímto okamžikem dochází k dodání zboží ve smyslu DPH. Rozhodující je převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, nikoli tedy převod vlastnického práva – pokud je např. sjednána výhrada převodu vlastnického práva na úplné zaplacení kupní ceny, nemá tato okolnost vliv na uplatnění DPH.

Při poskytnutí služby se dle ...

Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.