Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Deriváty

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Derivát představuje, zjednodušeně řečeno, smlouvu o transakci (obchodu) s konkrétně vymezeným podkladovým nástrojem, který se uskuteční v budoucnosti. Ve smlouvě je vymezen časový horizont uskutečnění obchodu a dohodnutá cena transakce. Tato smlouva, ačkoliv nevyžaduje žádnou, nebo velmi malou počáteční investici, má svou hodnotu, která je odvozena od pohybu cen podkladového nástroje (odtud název derivát - odvozenina). Deriváty mohou být předmětem obchodu. Finanční deriváty jsou takové deriváty, jejichž podkladovým nástrojem jsou finanční aktiva (viz bod 1. ČÚS pro finanční instituce č. 110 Deriváty ve znění platném do 31. 12. 2017 - viz § 3 odst. 10 Vyhlášky). Někdy jsou za deriváty v užším významu označovány pouze deriváty finanční. Finanční deriváty jsou součástí finančních nástrojů. Finanční nástroje jsou smlouvy, na jejichž základě účetní jednotka přijme, nebo uhradí peněžní prostředky, nebo jiný finanční nástroj. Pro jednu stranu z této smlouvy vyplývá právo na přijetí peněžních prostředků, nebo jiného finančního nástroje v smlouvou určené částce, pro druhou stranu vytváří dluh k úhradě hotovosti, nebo jiného finančního nástroje v určené částce.

Finanční nástroje se člení na:

Prvotní finanční nástroje: peníze, vklady v bankách, pohledávky, podílové cenné papírydluhy a úvěry,
Deriváty finančních nástrojů představují:
- pevné termínové obchody: finanční forwardy, futures, swap,
- opce.

Derivátem se rozumí ocenitelná práva a dluhy, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům, nebo je odvozena z cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr, kursových indexů nebo jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro tento účel a ke smlouvám, nebo ze smluv o nich.

Účetně

Účtování derivátů je upraveno Vyhláškou a ČÚS č. 009 Deriváty, oba právní předpisy však odkazují na vyhlášku č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném do 31. 12. 2017, a na ČÚS pro finanční instituce č. 110 ve znění platném do 31. 12. 2017, který je nutno přiměřeně použít.
Derivátem je smlouva, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční dluh jiné účetní jednotky. Pro tuto smlouvu platí, že:

reálná hodnota se mění v závislosti na změně hodnoty podkladové proměnné (změně úrokové míry, kursu cenného papíru, ceny komodity, měnového kursu, cenového indexu, úvěrovém hodnocení - ratingu, úvěrovém indexu, či na jiné proměnné),
vyžaduje malou (u opcí), nebo žádnou počáteční investici (zpravidla u pevných termínových obchodů),
bude vypořádána v budoucnosti (doba vypořádání je delší než u spotové operace).

Poznámka: Spotové operace představují transakce, kde se cizí měna, úrokové nástroje (např. dluhopisy), akcie a komodity oceňují současnou cenou s tím, že platby a jejich dodávka se vypořádá od tohoto dnešního dne ze několik dní (druhý pracovní den apod.), hledisko časové prodlevy je zde zanedbáno.

...
Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.