Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dlouhodobý finanční majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

V rozvaze (viz příloha č. 1 Vyhlášky) se užívá pojmu dlouhodobý majetek v členění na

•  dlouhodobý nehmotný majetek,
dlouhodobý hmotný majetek a
dlouhodobý finanční majetek.

Finančním majetkem se rozumí zejména cenné papíry, finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek, zápůjčky, peníze, ceniny.

Z toho dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména:

a) cenné papíry a podíly (podrobněji viz heslo Cenné papíry),
b) půjčky poskytnuté účetní jednotkou ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem a ostatní zápůjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok (např. vklad tichého společníka do společnosti),
c) dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o pachtu závodu podle § 2332 až 2344 a § 2349 až 2357 ObčZ,
d) poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek.

Daňově

V ZDP se o finančním majetku nehovoří. ZDP pojímá cenné papíry jednotně bez ohledu na dobu jejich splatnosti popř. dobu určenou k jejich prodeji, na rozdíl od účetnictví, kde se hovoří o krátkodobém a dlouhodobém finančním majetku. Dále je v ZDP zmínka o termínových obchodech a tichém společenství v souvislosti se srážkovou daní.

Konkrétní daňové dopady nakládání s dlouhodobým finančním majetkem lze nalézt zejména v rámci výkladů účtů: 561-Prodané cenné papíry a podíly, 562-Úroky a v rámci výkladu hesla podíl na zisku, tantiéma).

Transakce spojené se vklady a převody cenných papírů, stejně jako s poskytováním úvěrů a peněžních zápůjček, jsou dle ...

Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.