Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dlouhodobý

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Obecné vymezení dlouhodobosti je obvykle s horizontem delším než jeden rok. Stejně tak je tomu i v účetnictví. Podle IAS/IFRS (MÚS), US GAAP se dlouhodobým rozumí vše s dobou užívání (u majetku) nebo s dobou splatnosti (u pohledávek a závazků) nad 1 rok. Období do 1 roku je považováno za období běžné nebo v protikladu k dlouhodobosti za období krátkodobé.

4. direktiva EU zná pouze kategorii dlouhodobé a krátkodobé dluhy, IAS/IFRS (MÚS) užívají obě kategorie (IAS/IFRS 13) krátkodobá aktiva i krátkodobé závazky.

Ne vždy musí být období jednoho roku totožné s obdobím kalendářního roku a zdaňovacího období podle ZDP.

Účetně

Ve směrné účtové osnově (příloha č. 4 Vyhlášky) jsou klasifikovány závazky na krátkodobé a dlouhodobé přímo v jednotlivých účtových skupinách. Stejně tak by tomu mělo být i v účtovém rozvrhu účetní jednotky, kterým si vytváří předpoklady pro sestavení rozvahy (viz příloha č. 1 Vyhlášky, ve které je toto uspořádání a označování položek rozvahy předepsáno).

Podle § 3 zákona o účetnictví je v ČR účetním obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li v ZoÚ stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. S účetním obdobím souvisí i jeho uzavření v řádné účetní závěrce.

Podle § 19 odst. 8 ZoÚ se majetek a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé.
Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde se doba použitelnosti, (popřípadě sjednaná doba splatnosti) při vzniku účetního případu je delší než jeden rok.
Krátkodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti (popřípadě sjednaná doba splatnosti) při vzniku účetního případu je do jednoho roku včetně.
Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky, projevený při jejich pořízení.

Ve směrné účtové osnově (účtovém rozvrhu) jsou klasifikovány ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.