Účetní průvodce MáDáti

Výjimečná sleva 15 % pro nové uživatele jen do pátku 29. 1. 2021!

Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dluhopisy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Obecně

Dluhopis nebo-li obligace je dluhový cenný papír, který potvrzuje podmínky, za jakých si jeho emitent půjčuje dočasně volné peněžní prostředky. Jde o dluh emitenta splatit majiteli dluhopisu dlužnou nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datu.

Náležitosti dluhopisu

Dluhopis se skládá z:

  pláště, který obsahuje prohlášení emitenta splatit daný dluh, nominální hodnotu, způsob výnosu,
kupónového archu (v případě, že se jedná o dluhopis s pevnou úrokovou sazbou),
legitimačního talonu.

Význam

Dluhopisy představují na jedné straně formu investování dočasně volných finančních prostředků (pohled investora), na druhé straně možnost získání zdrojů financování účetní jednotky.

Z hlediska investora je nákup dluhopisu bezpečnější možností investování dočasně volného kapitálu než například poskytnutí zápůjčky. Dluhopis může totiž v případě finanční tísně prodat. Postoupení pohledávky je ve srovnání s prodejem dluhopisu obtížněji realizovatelné a obvykle ztrátové.

S dluhopisy se obchoduje na kapitálovém trhu.

Většina emitovaných cenných papírů, zejména pak veřejně obchodovatelných je dematerializována a nemá listinnou, ale zaknihovanou podobu. Zaknihované cenné papíry jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů.

O budoucí podobě emitovaného cenného papíru rozhoduje emitent. Emisní podmínky, které je třeba dodržet, stanoví § 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

K emisi může dojít různým způsobem. Před uskutečněním emise zaknihovaných cenných papírů je třeba podat oznámení Centrálnímu depozitáři cenných papírů.

Účetně

Dluhopisy v aktivech

Dluhopisy nakoupené jsou součástí aktiv. Představují formu investování, oceňují se v momentě nákupu pořizovací cenou. Oceňování dluhopisů k okamžiku sestavení rozvahy je specifikováno v rámci výkladu k účtům 065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, 253-Dluhové cenné papíry k obchodování, 256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti, 257-Ostatní cenné papíry.

Zařazení:

...
Zbývajících 81 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 12 měsíců
sleva 15 %

3 300 Kč

2 805 Kč
3 394 Kč včetně DPH

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.