Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dluhopisy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Dluhopis nebo-li obligace je dluhový cenný papír, který potvrzuje podmínky, za jakých si jeho emitent půjčuje dočasně volné peněžní prostředky. Jde o dluh emitenta splatit majiteli dluhopisu dlužnou nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datu.

Náležitosti dluhopisu

Dluhopis se skládá z:

  pláště, který obsahuje prohlášení emitenta splatit daný dluh, nominální hodnotu, způsob výnosu,
kupónového archu (v případě, že se jedná o dluhopis s pevnou úrokovou sazbou),
legitimačního talonu.

Význam

Dluhopisy představují na jedné straně formu investování dočasně volných finančních prostředků (pohled investora), na druhé straně možnost získání zdrojů financování účetní jednotky.

Z hlediska investora je nákup dluhopisu bezpečnější možností investování dočasně volného kapitálu než například poskytnutí zápůjčky. Dluhopis může totiž v případě finanční tísně prodat. Postoupení pohledávky je ve srovnání s prodejem dluhopisu obtížněji realizovatelné a obvykle ztrátové.

S dluhopisy se obchoduje na kapitálovém trhu.

Většina emitovaných cenných papírů, zejména pak veřejně obchodovatelných je dematerializována a nemá listinnou, ale zaknihovanou podobu. Zaknihované cenné papíry jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů.

O budoucí podobě emitovaného cenného papíru rozhoduje emitent. Emisní podmínky, které je třeba dodržet, stanoví § 8 až 11 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

K emisi může dojít různým způsobem. Před uskutečněním emise zaknihovaných cenných papírů je třeba podat oznámení Centrálnímu depozitáři cenných papírů.

Účetně

Dluhopisy v aktivech

Dluhopisy nakoupené jsou součástí aktiv. Představují formu investování, oceňují se v momentě nákupu pořizovací cenou. Oceňování dluhopisů k okamžiku sestavení rozvahy je specifikováno v rámci výkladu k účtům 065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti, 253-Dluhové cenné papíry k obchodování, 256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti, 257-Ostatní cenné papíry.

Zařazení:

•  Dluhopisy s dobou splatnosti delší než jeden rok, které účetní jednotka pořizuje s úmyslem držení do splatnosti (důležitý je nejen záměr, ale i možnost, aby účetní jednotka svůj záměr realizovala) s cílem realizovat úroky, jsou zařazeny mezi dlouhodobý finanční majetek. V rozvaze jsou zařazeny ve třetí části dlouhodobých aktiv.
Dluhopisy zařazené ve finančním majetku krátkodobém:
  dluhopisy nakoupené za účelem obchodování a dluhopisy přeceňované na reálnou hodnotu s výsledkovým dopadem na základě rozhodnutí účetní jednotky (viz bod 2.2.3. ČÚS č. 108 Cenné papíry):
    a) registrované (tzn. přijaté k obchodování na veřejném trhu jsou zařazeny mezi dluhové cenné papíry k obchodování, viz účet 253-Dluhové cenné papíry k obchodování,
    b) neregistrované (tedy určené k obchodování mimo veřejný trh) jsou součástí ostatních cenných papírů k obchodování, viz účet 257-Ostatní cenné papíry,
  dluhopisy nakoupené za účelem jejich držení do splatnosti (se splatností do jednoho roku) jsou zařazeny mezi dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti, viz účet 256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti.

...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.