Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dohadné položky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Dohadné položky patří mezi tak zvané akruální položky, které vznikají na základě akruálního principu. Dohadné položky představují reálně existující pohledávky a dluhy účetní jednotky, jejichž přesná výše není známa. Tyto pohledávky a dluhy vznikají v průběhu účetního období a je nutno je do daného období zahrnout.

Dohadné položky jsou nástrojem, jak v účetnictví zachytit skutečnosti (v souladu s akruálním principem),  které souvisí s určitým časovým obdobím, ale z různých důvodů není známa přesná výše jejich ocenění. Dohadné položky jsou zachycovány obvykle před skončením účetního období, před sestavením účetních výkazů na dohadných účtech. Protože se jedná o skutečnosti, jejichž ocenění je nutno odhadnout, je nutno počítat při jejich hodnocení s tím, že jsou vždy poznamenány subjektivním faktorem, tedy názorem toho, kdo odhad provádí. O dohadných položkách účetní jednotky účtuje účetní jednotka vždy, pokud tyto pohledávky a dluhy existují, což se odráží i v daňovém přístupu viz pokyn GFŘ D-59 k § 23 odst. 2 ZDP bod 1 a 2.

Dohadné položky jsou někdy též označovány jako anticipace. Zachycení dohadných položek a odhad jejich výše úzce souvisí se zásadou opatrnosti. Tvorba dohadných položek nemusí vždy ovlivnit výsledek hospodaření.

Dohadné položky rozlišujeme na:

  dohadné položky aktivní
dohadné položky ...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.