Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Dotace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Dotacemi jsou finanční prostředky poskytnuté na přesně stanovený účel, a to zejména pokud jsou poskytnuty ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů územně samosprávných celků a rozpočtu obcí. Poskytování a zúčtování dotací je upraveno zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na tyto zákony pak navazují další právní předpisy upravující konkrétní tituly pro čerpání dotace.

Na straně státního rozpočtu či rozpočtu obce je poskytnutí dotace chápáno jako výdaj. S ohledem na účelovost a přísnou zúčtovatelnost poskytnutých dotací jsou prováděny kontroly jejich čerpání. Nejsou-li dotace čerpány na stanovený účel či ve stanoveném období, posuzují se jako neoprávněně použité nebo zadržené rozpočtové prostředky. Správu neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků provádí finanční úřady. Neoprávněně použité nebo zadržené rozpočtové prostředky je subjekt, kterému byly poskytnuty, povinen odvést ve stejné výši a dále je povinen zaplatit penále ve výši 1 promile denně z těchto prostředků, nejvýše však do výše této částky.

Účetně

Vyhláška č. 500/2002 Sb. definuje v § 47 odst. 6 dotaci jako: 

1. bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů, a to:
  ze státního rozpočtu,
  ze státních finančních aktiv,
  z Národního fondu,
  ze státních fondů a
  z rozpočtů územních samosprávných celků
 

na stanovený účel,

2. bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí, a to:
  z prostředků Evropského společenství,
  z veřejných rozpočtů cizího stát,
3. granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu,
4. prominutou část poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.

Postup při účtování o dotaci stanoví bod 3.7. ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy. O dotacích se účtuje na účtech 346 a 347.

...
Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.