Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Drobný majetek

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pojem “drobný” je velmi relativní pojem. V běžném životě závisí na účelu, ke kterému se vztahuje. V daňové a účetní praxi má tento pojem vždy platnost po určitou dobu, ve které je stanovena hranice pro dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek dána obecně závaznými předpisy. Dojde-li ke změně hranice vstupní ceny, je i drobný majetek překlasifikován. Například podle ZDP je pro některý hmotný majetek vstupní cena vyšší než 80 000 Kč. Z hlediska vyhlášky pro účetnictví není pro samostatné movité věci a jejich soubory stanovena hranice vstupní ceny, ale výši ocenění si určuje účetní jednotka.

Účetně

Podle Vyhlášky se může účetní jednotka rozhodnout, zda drobný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, ale v ocenění nižším než je limit stanovený vnitřní směrnicí podle principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení bude sledovat:

- v případě nehmotného majetku jako drobný nehmotný majetek nebo ho účtovat přímo do nákladů (na účet 518-Ostatní služby), a
- v případě hmotného majetku jako drobný hmotný majetek nebo jako zásoby (1xx) nebo přímo do nákladů (na účet 501-Spotřeba materiálu).

Drobný hmotný a nehmotný majetek by měl být alespoň sledován na podrozvahových účtech podle ČÚS pro podnikatele č. 013, a to nejen pro identifikaci pro možné technické zhodnocení, ale zejména s ohledem na povinnou inventarizaci podle § 29 odst. 1 ZoÚ.

Při jednorázovém pořízení většího množství drobného hmotného majetku přichází v úvahu časové rozlišení nákladů podle ČÚS pro podnikatele č. 017 - Zúčtovací vztahy, bodu 3.11.1.

Daňově

ZDP nehovoří o drobném hmotném majetku, ale o hmotném majetku, který není vymezen pro účely ZDP jako hmotný majetek. Podle dalších souvislostí má na mysli drobný hmotný a nehmotný majetek podle Vyhlášky.

Pro drobný hmotný a nehmotný majetek platí, že dobu a způsob odpisování si stanoví účetní jednotka. Takto vypočtené odpisy jsou považovány za daňově uznatelný náklad dle ZDP [§ 24 odst. 2 písm. v)].

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.