Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Družstvo, evropská družstevní společnost

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Spolu s obchodními společnostmi je řazeno mezi obchodní korporace. Firma obsahuje označení „družstvo“.

Družstvo má nejméně 3 členy. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. Člen se však na základním kapitálu může podílet i dalšími členskými vklady (určí-li tak stanovy). Výše těchto dalších členských vkladů pak může být pro jednotlivé členy různá.

Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu jsou představovány družstevním podílem, přičemž každý člen může mít jen jeden družstevní podíl.

Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo (jemuž přísluší obchodní vedení družstva a jež má nejméně 3 členy), kontrolní komise (kontrolující veškerou činnost družstva a projednávající stížnosti členů) a jiné orgány zřízené stanovami. Členem orgánu může být pouze člen družstva. Funkční období nesmí být delší než 5 let.

V družstvu, které má méně než 50 členů (tzv. „malém družstvu“) mohou stanovy určit, že představenstvo se nezřizuje a statutárním orgánem družstva je předseda družstva. V tomto „malém družstvu“ nemusí být zřízena ani kontrolní komise – její působnost pak vykonává členská schůze.

Zvláštní postavení má bytové družstvo, které může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů (§ 727 až 757 ZOK) a družstvo sociální vyvíjející obecně prospěšné činnosti (§ 758 až 773 ZOK). I přes toto obecně prospěšné určení je však nutno konstatovat, že družstvo, jakožto obchodní korporace, a tedy ani družstvo sociální nemůže být považováno za veřejně prospěšného poplatníka z hlediska ZDP [§ 17a odst. 2 písm. a) ZDP] a nejsou mu tak přiznány výhody veřejně prospěšným poplatníkům určené.

Vymezení z hlediska ObčZ a ZOK 

NOZ

•  Právní osobnost právnické osoby § 118
•  Vedení záznamů o majetkových poměrech § 119
Veřejné rejstříky právnických osob § 120 a 121
Ustavení a vznik právnické osoby § 122 až 131
Název § 132 až 135
Sídlo § 136 až 143
Účel právnických osob § 144 a 145
Orgány právnických osob § 151 až 160
Jednání za právnickou osobu § 161 až 167
Zrušení právnické osoby § 168 až 173
Přeměna právnické osoby § 174 až 184
Zánik právnické osoby § 185 a 186
Likvidace právnické osoby § 187 až 209
Korporace § 210 až 213

ZOK  ...

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.