Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Finanční analýza

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pod pojmem finanční analýza si můžeme představit rozbor jakékoliv činnosti, ve které jsou dominantní - finanční částky a čas. Finanční analýza je stará pravděpodobně stejně jako peníze. Při finanční analýze podniku se zpracovávají zpravidla finanční výkazy historické i budoucí. Finanční analýza je považována za mimořádně důležitou pomůcku při řízení.
Finanční analýza má smysl jedině jako logický prostředek hodnocení a porovnání údajů a vytváření nové informace, která je hodnotnější než jednotlivé primární údaje.
Finanční analýza je soubor metod, které umožňují určit relativní postavení firmy na základě analýzy její ekonomické situace pomocí souboru indikátorů a provést komparativní hodnocení firmy vůči ostatním podnikům.
Hlavním nástrojem finanční analýzy je konstrukce a následná interpretace poměrových ukazatelů.

Finanční analýza nemá přesná pravidla, která by byla do všech podrobností rozpracována, a která by se používala na celém světě stejně. Existují obvyklé postupy, které vycházejí z konkrétních problémů a navazují na vlastní zkušenosti finančních analytiků a zvyklostí země, ve které žijí. Vzniká a používá se mnoho systémů zpracování dat o hospodaření, mnoho analýz a rozborů, které jsou mnohdy natolik rozdílné, že jejich výsledky nelze navzájem porovnávat. Cílem řady finančních analytiků je nalézt univerzální systém finančního hodnocení podniku použitelný v různých zemích.

Předpoklady finanční analýzy:

•  znalost účetních výkazů, pojmů a pravidel s nimiž účetnictví pracuje,
znalost omezené vypovídací schopnosti účetních výkazů,
vhodnost metod finanční analýzy,
kritické hodnocení výsledků finanční analýzy.

Elementární (základní) metody finanční analýzy:

•  analýza stavových (absolutních) ukazatelů,
analýza rozdílových a tokových ukazatelů
čistý pracovní kapitál (oběžná aktivakrátkodobé  závazky)
- čistý peněžní majetek (oběžná aktiva – zásoby – krátkodobé závazky)
analýza poměrových ukazatelů
- ukazatele rentability
- ukazatele aktivity,
- ukazatele zadluženosti a finanční struktury,
- ukazatele likvidity,
- ukazatele kapitálového trhu,
- ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow
- analýza soustav ukazatelů

Vybrané poměrové ukazatele

Rentabilita

Ukazatele rentability hodnotí podnikatelskou činnost, tj. poměřují celkový zisk zpravidla se zdroji, kterých bylo použito k jeho dosažení.

•  rentabilita úhrnných vložených prostředků  =

zisk


celková aktiva

rentabilita vlastního kapitálu  = ...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.