Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Fondy tvořené ze zisku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Fondy tvořené ze zisku představují jednu ze složek vlastního kapitálu obchodní korporace. Jejich účelem je krýt z vlastních zdrojů budoucí potřeby účetní jednotky. Podstata jejich vytváření spočívá v tom, že část disponibilního zisku, tj. zisku po zdanění se nerozdělí ve formě podílů na zisku mezi společníky, ale je převedena na krytí jiných potřeb. Význam těchto fondů spočívá v tom, že účelově předurčují užití zdrojů financování, tyto prostředky nemohou být užity k financování jiných než definovaných účelů, nesmí být například rozděleny na dividendách (pokud to samozřejmě neodpovídá definovanému účely).

Fondy tvořené ze zisku lze klasifikovat na fondy, jejichž čerpání sníží vlastní kapitál a bilanční sumu (například čerpání fondu kulturních potřeb zaměstnanců za účelem úhrad zdravotních pobytů dětí zaměstnanců), a na ostatní fondy, které takto čerpat nelze. Tyto fondy potom zůstávají trvalým zdrojem financování účetní jednotky, pokud není valnou hromadou či změnou stanov rozhodnuto o jejich zrušení (viz následující odstavec).

Fondy ze zisku rozlišujeme podle toho, zda jsou tvořeny:

•  povinně podle ZOK (u podnikatelských subjektů účtujících podle Vyhlášky tato povinnost v podstatě nenastává, viz výklad níže), nebo
dobrovolně, na základě rozhodnutí zakotveného ve společenské smlouvě nebo stanovách, tj. podle stanovené pravomoci určitých orgánů obchodní korporace.

Podle ZOK má povinnost tvorby rezervního fondu akciová společnost, a to v případě, že nabyde vlastní akcie, vykazuje je v aktivech a má je v držení ke dni sestavení účetní závěrky viz § 316 ZOK. Podmínkou nabytí vlastních akcií podle ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.