Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Inventarizační rozdíly

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Porovnáním skutečných stavů majetku a závazků podle konkrétních inventurních soupisů (zjištěných na základě fyzické nebo dokladové inventury) a stavů účetních uvedených na příslušných účtech se zjišťují případné inventarizační rozdíly.

Rozdíly je třeba prošetřit a správně určit jejich příčinu (může jít o nedostatky v účetnictví, o nedostatky při provádění inventury nebo při hospodaření s majetkem) a jejich povahu (manka zaviněná a nezaviněná apod.)

Inventarizační rozdíly jsou rozdíly mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou:

  manko,
přebytek.

Manko (nebo schodek u peněžní hotovosti a cenin) představuje inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným ZoÚ.
Manka jsou daňově uznatelným nákladem jen do výše předepsaných náhrad.

Přebytek představuje inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav majetku a závazků je vyšší než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným ZoÚ.
Pokud jsou přebytky podle účetních předpisů účtovány do výnosů, pak se jedná o výnosy zdanitelné.

Jedním z nejdůležitějších předpokladů správnosti inventarizačních rozdílů je správné ocenění obou stavů (inventurního i účetního).

Vzhledem k tomu, že inventarizační rozdíly mají vážné dopady jak na výsledek hospodaření účetní jednotky, tak mohou mít i vážné osobní dopady na odpovědné zaměstnance, je třeba vyšetřit příčiny vzniku inventarizačních rozdílů a vyloučit ty, které inventarizačními rozdíly nejsou.

Technologické a technické úbytky, zmetky, ztratné v maloobchodě

Ve vnitřních předpisech (viz heslo Účetní záznamy) je nutné zohlednit technologické a technické úbytky, zmetky, případně ztratné.

Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné období normy přirozených úbytků zásob.

Technologické a technické úbytky

Technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob, vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu se do výše stanovené vnitropodnikovými normami přirozených úbytků zásob nepovažují za manka a škody. Totéž platí v případě nezaviněných úhynů zvířat nebo nutné porážky zvířat, které nejsou dlouhodobým majetkem (viz heslo Zvířata).

Úbytky zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtují podle charakteru zásob na stranu MD účtu 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží, nebo na stranu MD příslušného účtu v účtové skupině 58-Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Zmetky

Zmetky do určité výše mohou být daňově uznatelné. Postup v účetnictví závisí na tom, zda jde o vnitřní zmetky či zmetky vnější.

Náklady na vnitřní ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.