Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Inventura dokladová

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Povinností každé účetní jednotky je provádět pravidelnou inventarizaci majetku a závazků v souladu se ZoÚ. Skutečný stav majetku a závazků, který se při inventarizaci porovnává se stavem v účetnictví, se zjišťuje fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo inventurou dokladovou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů; tedy v případech, kde nelze použít inventuru fyzickou a kdy ke zjištění skutečného stavu je nutno použít účetní doklady a jiné záznamy (pohledávky, závazky, stavy na bankovních účtech) a výsledný stav by měl být stvrzen partnerskou stranou (bankou, dodavatelem, odběratelem).

Například zůstatek účtu 311-Pohledávky z obchodních vztahů se rozdělí podle jednotlivých účetních jednotek, jimž se zašle výpis otevřených položek s žádostí, aby ověřily jejich správnost podle svých záznamů. Jde tedy o odsouhlasení vlastních zápisů s příslušným obchodním partnerem prostřednictvím dokladů, které vznikly ze vzájemného hospodářského styku.

Účetní jednotky při periodické inventarizaci:

- mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem,
- ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

Skutečné stavy majetku a závazků jsou účetní jednotky povinny zaznamenat v inventurních soupisech (blíže viz heslo Inventarizace).

...
Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.