Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Know-How

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Know-how jsou výrobně-technické, obchodní a jiné poznatky a zkušenosti. Jedná se o nejrůznější výsledky tvořivé i netvořivé práce, jako jsou výsledky výzkumných, vývojových, průzkumných, expertizních, konstrukčních, projekčních, technologických, poradenských, konzultačních, experimentálních a podobných prací. Jedná se o poznatky a zkušenosti, které nejsou chráněny zvláštními právními předpisy. Za know-how je proto možné považovat všechna řešení, která by jinak splňovala podmínky, např. pro udělení patentu, avšak dosud nebyla podána příslušná přihláška k udělení daného průmyslového práva.

Prof. Dědič v Učebnici práva pro ekonomy uvádí: “Know-how představuje návod, výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, jež nejsou obvykle výsledkem tvůrčí činnosti, ale dlouholeté zkušenosti s optimálním průběhem určitého procesu, technologie, receptury aj.“.

Účetně

Know-how patří mezi stálá aktiva (nebo-li dlouhodobá aktiva).

Výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných, pokud mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a při splnění povinností stanovených ZoÚ, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Daňově

Daň z příjmů

Know-how patřilo do 31. 12. 2020 mezi nehmotný majetek ve smyslu § 32a ZDP. Od 1. 1. 2021 bylo ustanovení § 32a ZDP o odpisování nehmotného majetku ze ZDP vypuštěno. Režim daňového odpisování nehmotného majetku tak již není v ZDP speciálně upraven. Nová právní úprava umožňuje poplatníkům u majetku pořízeného od 1. 1. 2021 uplatnit účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, jako nákladů daňově účinných, a to za splnění podmínek daných ustanovením § 24 odst. 2 písm. v) bod 2 ZDP. Tento daňový režim lze rovněž fakultativně uplatnit již na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020. Pokud se týká nehmotného majetku pořízeného do 31. 12. 2020, pak se na jeho daňové odpisování včetně technického zhodnocení vztahuje právní úprava účinná do 31. 12. 2020, tj. právní úprava odpisování nehmotného majetku ve smyslu ustanovení § 32a ZDP ve znění do 31. 12. 2020.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi lze rovněž odkázat na pokyn GFŘ D-59 k ustanovení § 24 odst. 2 písm. v) ZDP, dle kterého výdaje na pořízení nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení dle účetních předpisů lze uplatnit jako daňově uznatelné výdaje dle § 24 odst. 2 písm. v) nebo § 24 odst. 1 ZDP, a to v závislosti na způsobu zachycení těchto výdajů v účetnictví v souladu s předpisy upravujícími účetnictví.

Podrobněji je daňová otázka popsána v rámci hesla dlouhodobý nehmotný majetek.

Vymezení v ostatních předpisech

Zbývajících 49 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.