Účetní průvodce MáDáti

Nyní pro vás účetní a daňový průvodce MáDáti s vyjímečnou slevou 15 %

Navigace:  Úvod  »  Hesla

Know-How

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Obecně

Know-how jsou výrobně-technické, obchodní a jiné poznatky a zkušenosti. Jedná se o nejrůznější výsledky tvořivé i netvořivé práce, jako jsou výsledky výzkumných, vývojových, průzkumných, expertizních, konstrukčních, projekčních, technologických, poradenských, konzultačních, experimentálních a podobných prací. Jedná se o poznatky a zkušenosti, které nejsou chráněny zvláštními právními předpisy. Za know-how je proto možné považovat všechna řešení, která by jinak splňovala podmínky, např. pro udělení patentu, avšak dosud nebyla podána příslušná přihláška k udělení daného průmyslového práva.

Prof. Dědič v Učebnici práva pro ekonomy uvádí: “Know-how představuje návod, výrobně technické, organizační, obchodní a jiné poznatky, jež nejsou obvykle výsledkem tvůrčí činnosti, ale dlouholeté zkušenosti s optimálním průběhem určitého procesu, technologie, receptury aj.“.

Účetně

Know-how patří mezi stálá aktiva (nebo-li dlouhodobá aktiva).

Výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných, pokud mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a při splnění povinností stanovených ZoÚ, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Daňově

Daň z příjmů

Know-how patří mezi nehmotný majetek ve smyslu § 32a ZDP. Podrobněji je daňová otázka popsána v rámci hesla dlouhodobý nehmotný majetek.

Vymezení v ostatních předpisech

V zákonu o oceňování majetku (č. 151/1997 Sb.) jsou v § 17 za know-how považovány výrobně technické a obchodní poznatky.

K využívání know-how se mohou uzavírat nepojmenované smlouvy (§ 1724 až 1755 ObčZ). K tomu, aby mohlo být know-how předmětem závazkového vztahu, mělo by splňovat zejména tyto znaky: ...

Zbývajících 55 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 12 měsíců
sleva 15 %

3 300 Kč

2 805 Kč
3 394 Kč včetně DPH

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.