Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Komanditní společnost

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Komanditní společnost je typem obchodní korporace, právnické osoby, založené za účelem podnikání; založit společnost a účastnit se na jejím podnikání mohou osoby fyzické i právnické. Společnost vytváří povinně základní kapitál. Společníci ručí za dluhy společnosti dvojím způsobem. Jeden nebo více společníků, komanditistů, ručí za dluhy společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku, případně do výše komanditní sumy viz § 129 ZOK, a jeden nebo více společníků, komplementářů ručí celým svým majetkem. Na komanditní společnost se použijí přiměřeně ustanovení ZOK o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.

Účetně

Komanditní společnost účtuje podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ČÚS pro podnikatele od data svého vzniku (zápisem do obchodního rejstříku) až do data zániku (výmazem z obchodního rejstříku).

Otevírání účetních knih

Komanditní společnost sestavuje ke dni vzniku, tj. zápisu do obchodního rejstříku zahajovací rozvahu a otevírá účetní knihy. Z charakteru společnosti vyplývá povinnost převodu výnosů a nákladů (zisku či ztráty) na komanditisty - podrobněji viz účty 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace, 364-Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku, 596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace, 697-Převod provozních výnosů a 698-Převod finančních výnosů

Uzavírání účetních knih včetně zúčtování nároku na podíl na výsledku hospodaření komplementářů

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.