Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Kursové rozdíly

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Kursový rozdíl je jev, který vzniká díky tomu, že směnné kursy se mění v čase a málokterá obchodní operace je natolik krátká, že proběhne tak rychle, aby se během jejího trvání směnný kurs nezměnil. V zásadě můžeme rozlišit dva typy kursových rozdílů.

První typ kursových rozdílů vzniká na účtech, na kterých se setkávají stejné částky v cizí měně vyjádřené v různých kursech díky časovému posunu, během kterého se mění kurs příslušné měny, a tím i hodnota vyjádřená v korunách. Časový posun vzniká trváním obchodní operace - např. platby se uskutečňují až za řadu dní po dodávce zboží a fakturaci. V podstatě jde o to, že nějakou dobu vedeme v účetnictví neuzavřenou devizovou operaci a hodnota směnného kursu se v této době mění. Kursový rozdíl je rozdíl v ocenění hodnoty majetku a závazků při zahájení a ukončení devizové operace.

Druhý typ kursového rozdílu vzniká z faktu, že hodnota majetku a dluhů v cizí měně, vyjádřená v korunách českých, se mění se změnou kursu příslušné měny. Proto se ke dni, ke kterému chceme znát přesnou hodnotu majetku a závazků, tedy ke konci rozvahového dne, přepočítává hodnota majetku a dluhů v cizí měně aktuálním kursem ČNB a rozdíl mezi původní a aktuální hodnotou je kursový rozdíl. Tento rozdíl vyjadřuje přírůstek nebo úbytek majetku a dluhů způsobený pohybem kursu.

Z hlediska časového (kdy vznikají, v jakém okamžiku) se člení na: 

kursové rozdíly vznikající v průběhu účetního období,
kursové rozdíly k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Kursové rozdíly u podnikatelů se účtují do finančních nákladů a výnosů, s výjimkou finančních nederivátů, u kterých se kursové rozdíly, do doby zaúčtování příslušných cizoměnových smluv na rozvahové a výsledkové účty, účtují na účtech účtové skupiny 41-Základní kapitál a kapitálové fondy.

Příklad 1 – Kursové rozdíly v průběhu účetního období

Přijatá faktura za materiál, částka v cizí měně 1 000 EUR. Kurs k okamžiku platby:

a) 1 EUR = 24,560 CZK

Č. op.
Operace
Částka
v EUR
Kurs pro
přepočet
Částka
v Kč
Zaúčtování
1) Přijatá faktura za materiál od tuzemského dodavatele 1 000 24,550
24 550
112/321
2) Úhrada dodaného materiálu z běžného účtu 1 000 24,560
24 560
321/221
3) Kursový rozdíl k uhrazené přijaté faktuře (vnitřní doklad) - -
10
563/321

b) 1 EUR = 24,450 CZK

Č. op.
Operace
Částka
v EUR
Kurs pro
přepočet
Částka
v Kč
Zaúčtování
1) Přijatá faktura za materiál od tuzemského dodavatele 1 000 24,550
24 550
112/321
2) Úhrada dodaného materiálu z běžného účtu 1 000 24,450
24 450
321/221
3) Kursový rozdíl k uhrazené přijaté faktuře (vnitřní doklad) - -
100
321/663

Příklad 2 – Kursové rozdíly k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Vydaná faktura na 1 500 EUR. Kurs k datu účetní závěrky

a) 1 EUR = 24,540 CZK

Č. op.
Operace
Částka
v EUR
Kurs pro
přepočet
Částka
v Kč
Zaúčtování
1) Vydaná faktura za dodané služby tuzemskému odběrateli 1 500 24,535
36 802,50
311/602
2) Kursový rozdíl k 31. 12. k neuhrazené vydané faktuře (vnitřní doklad)
(24,540 x 1 500 = 36 810)
- 24,540
7,50
311/663

b) 1 EUR = 24,530 CZK

...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.