Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Materiál

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Materiál řadíme mezi zásoby. Jedná se o majetek, který představují vstupy do činností účetní jednotky.

Druhy materiálu:

  suroviny (tj. základní materiál, který tvoří podstatu výrobku),
pomocné látky (ty, které netvoří podstatu výrobku, např. lak),
provozovací látky (např. mazadla, palivo, čistící prostředky),
náhradní díly (tzn. předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu),
obaly (slouží k ochraně a dopravě nakoupených zásob),
drobný hmotný majetek, který z rozhodnutí firmy není dlouhodobý,
movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu,
pokusná zvířata.

Zařazení prvních tří položek (tzn. základních surovin, pomocných a provozovacích látek) do zásob nečiní v praxi zpravidla žádné problémy a jejich zatřídění je zpravidla jednoznačné.

Náhradní díly mohou mít vysokou cenu a někdy právě tato jejich vysoká cena působí pochybnosti, zda se jedná o zásoby. Pokud se jedná o náhradní díly určené k uvedení hmotného majetku (tzn. zásob, dlouhodobého hmotného majetku) do původního stavu, potom výše jejich pořizovací ceny nerozhoduje. Tedy podle naší současné právní úpravy i ty náhradní díly, které mají významnou pořizovací cenu a dlouhodobé použití, patří do zásob.

Renovace náhradních dílů prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci jsou složkou ocenění náhradních dílů na skladě.

Náhradní díly vykazované v položce materiál jsou včetně náhradních dílů určených k výměně komponentami (viz účet 112-Materiál na skladě),

Účtování obalů může v praxi přinášet problémy.

Obaly slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány odběrateli nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem. Záleží dále především na tom, jakou plní obal funkci, jakou má dobu životnosti a pořizovací cenu. Obaly můžeme podle výše uvedených hledisek zařadit mezi materiál, zboží nebo dlouhodobý hmotný majetek. Dále mohou být vratné (a pak jsou půjčovány společně se zbožím a mělo by za ně být placeno půjčovné, které bude účtováno na MD účtu 548 nebo 518) nebo nevratné a pak jsou prodávány společně se zbožím jako zboží,materiál nebo dlouhodobý majetek (účty 504, 542, 541).

Problémem je správné zatřídění majetku buď ...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.