Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Účetní závěrka mezitímní

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Není-li v ZoÚ stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy při řádné účetní závěrce k poslednímu dni účetního období, v němž nenastala událost, která by měnila pravidelně se opakující systém řádného účetního období jako 12 po sobě jdoucích měsíců.

Výjimkou je sestavování řádné účetní závěrky v případě, kdy účetní jednotka vznikla v období tří měsíců před koncem kalendářního roku nebo při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního roku nebo hospodářského roku, kdy může být o příslušnou dobu delší než uvedených dvanáct měsíců (pak může být takovéto první období delší až o 3 měsíce) nebo při změně účetního období z kalendářního na hospodářský rok či naopak. V případech přeměn obchodních korporací s výjimkou změny právní formy účetní období začíná rozhodným dnem podle zvláštního právního předpisu a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl proveden zápis uvedených skutečností do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickou účetní jednotku. 

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku vždy, když uzavírají účetní knihy, a to k poslednímu dni účetního období jako řádnou; v ostatních případech uzavírání účetních knih jako mimořádnou. Den k němuž se sestavuje řádná nebo mimořádná účetní závěrka je rozvahovým dnem.

V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, mohou účetní jednotky sestavit účetní závěrku ...

Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.