Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Oceňovací techniky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Oceňovací techniky se používají jako možný způsob oceňování určitého majetku stejného druhu pořízeného za různou cenu.

ZoÚ připouští možnost ocenění zásob stejného druhu:

•  cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo
způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetkového účtu se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetkového účtu.

Oceňovací techniky řeší problém nakoupených zásob stejného druhu za různou pořizovací cenu, který vniká zejména v souvislosti s jejich výdejem.

Druhy oceňovacích technik:

oceňování ve skutečných pořizovacích cenách,
oceňování v průměrných pořizovacích cenách,
oceňování podle zásady první do skladu, první ze skladu (FIFO),
oceňování podle zásady poslední do skladu, první ze skladu (LIFO; tato technika není v ČR povolená),
oceňování v předem stanovených cenách se samostatným vykázáním oceňovacích odchylek.

ZoÚ v § 25 odst. 4 připouští i u stejného druhu cenných papírů použít ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků:

cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo,
způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku (FIFO).

Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách

Tato technika vyžaduje evidenci zásob nejen podle druhů, ale i podle jednotlivých dodávek u stejného druhu. Každý druh zboží nebo materiálu (a pokud je každá dodávka za jinou cenu, i každá dodávka stejného druhu) se při skladování eviduje v ceně, která byla vynaložena na jeho pořízení a v této ceně se i vyskladňuje. Jde tedy o poměrně pracnou techniku oceňování.

Oceňování v průměrných pořizovacích cenách

Při tomto způsobu oceňování se předpokládá fyzická zaměnitelnost zásob, které se liší pouze pořizovacími cenami. Ve skladu se všechny dodávky stejného druhu zásob vedou společně, nerozlišují se. Pouze účetně se fyzickému stavu zásob přiřadí průměrná cena zjištěná váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. Průměrnou cenu je možno počítat dle rozhodnutí účetní jednotka i častěji, například po každém pohybu na skladě.

Příklad skladní karty při průběžném oceňování váženým aritmetickým průměrem: ...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.