Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Opravy chyb minulých let

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Při provádění oprav účetních chyb je velice důležité si uvědomit, zda se jedná o chyby související s běžným obdobím v tomto běžném období (čili dokud jsme za běžné období neuzavřeli účetní knihy; viz heslo Opravy účetních zápisů), nebo opravy účetních chyb minulých let v období následujícím (tedy v období, kdy již máme schválenu účetní závěrku toho období, kterého se oprava týká).

Vzhledem k tomu, že uzavírání účetních knih má souvislost s výpočtem daňové povinnosti a následným podáním daňového přiznání k dani z příjmů, můžeme z časového hlediska opravy chyb po uzavření účetních knih v následujícím účetním období rozdělit na ty, které byly opraveny:

po podání daňového přiznání, ale před uplynutím lhůty k podání přiznání,
- po podání daňového přiznání a po uplynutí lhůty k podání přiznání,
- na základě provedené daňové kontroly.

Při opravách chyb, které zjistíme v následujících účetních obdobích, tedy v době, kdy účetní závěrka, ve které je chyba, je již schválena, vycházíme důsledně ze zásady, že uzavřené účetnictví není možno již měnit s výjimkou uvedenou § 17 ZoÚ. Opravu provádíme v účetním období, kdy chyba byla zjištěna.

V souladu s § 17 ZoÚ platí:

po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy (s výjimkou dle § 17 odst. 3),
- do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději do konce účetního období, může účetní jednotka již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku (pouze z důvodu, že obsah položek účetní závěrky neodpovídá skutečnému stavu).

Významné opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, tedy opravy v období po schválení účetní závěrky a déle, se účtují na vrub nebo ve prospěch rozvahového účtu „Jiný výsledek hospodaření minulých let“ (viz účet 426-Jiný výsledek hospodaření minulých let).

Principy oprav chyb minulých období nalezneme i v daňovém řádu.

Daňový řád stanoví pravidla pro opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování v § 138:

Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo vyúčtování může daňový subjekt nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování, které již podal, opravným daňovým ...

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.