Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Opravy účetních zápisů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

ZoÚ stanoví, že účetní zápisy provádějí účetní jednotky srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Účetní jednotky uspořádají účetní zápisy způsobem, který umožní ověřit zaúčtování všech účetních případů v účetním období, aby zabránily neoprávněným změnám a úpravám těchto zápisů.

V případě zjištění chyb musí být (podle § 35 ZoÚ) jejich opravy v účetních dokladech, účetních knihách a ostatních účetních záznamech provedeny tak, že nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví.

Za opravu účetního zápisu se nepovažuje takový zásah, při němž nedochází ke změně obsahu účetního záznamu – tato úprava je označována jako doplnění účetního zápisu (záznamu).

Příčiny vzniku chyb

1. Neexistence vnitřního kontrolního systému (systémové chyby)

ZoÚ stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví. K dosažení této povinnosti je třeba v účetní jednotce dodržovat určitá pravidla. Tato pravidla jsou jednak pevně stanovena (např. ZoÚ, Vyhláška a ČÚS), jednak si účetní jednotky samy mohou rozhodnout a stanovit v rámci vymezených norem své předpisy. Jejich smyslem je aplikovat zákonné normy podle konkrétních podmínek, tzn. z variantního řešení, které platné předpisy umožňují, vybrat to nejvhodnější, dále rozdělit pravomoc a odpovědnost za jednotlivé oblasti účetnictví z důvodů zkvalitnění řízení a umožnit tak následnou vnitřní i vnější kontrolu.

Neexistence dobrého vnitřního kontrolního systému, jehož základem jsou vnitropodniková pravidla, může vést například k tomu, že:

  některé účetní případy nejsou zaznamenány vůbec,
některé účetní případy jsou sice zaznamenány, ale jsou bez náležitých a úplných účetních dokladů,
některé skutečnosti mohou být přehlédnuty nebo jsou nesprávně interpretovány (i toto může souviset s neúplným doložením účetního případu),
jsou použity nesprávné účetní postupy, nesprávné způsoby oceňování, chybné postupy odpisování apod.

2. Kvalita účetních pracovníků

Celá řada účetních pracovníků je zaměřena pouze na souvztažnosti; o ostatních předpokladech a zásadách, způsobech oceňování a dalších skutečnostech, na kterých stojí účetnictví jako systém, zpravidla ví velmi málo. Tato situace může vést k řadě závažných chyb, uveďme opět pouze některé příklady: ...

Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.