Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Pojištění

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

V obecné rovině je pojištění peněžní vztah, na základě kterého vzniká pojistníkovi nárok na pojistné plnění a povinnost pojišťovny hradit pojistné plnění při splnění pojistných podmínek. Formou pojištění se řeší krytí rizik nejrůznějšího druhu.

Základními charakteristikami pojistného jako ekonomické kategorie jsou:

•  Pojistné je platbou účelovou.
Pojistné je platbou návratnou při splnění pojistných podmínek ve formě pojistného plnění.
Nárok na pojistné plnění nastává vznikem pojistné události.
Pojistné je platbou ekvivalentní ve smyslu výplaty určité částky odpovídající pojistným podmínkám.

Pojišťovnou je právnická osoba, které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti ve smyslu zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistníkem je osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojistné je možné členit například z následujících hledisek:

 a) z hlediska závaznosti:
  povinné (zákonné povinné),
  smluvní;
b) z hlediska předmětu:
  pojistné veřejného zdravotního pojištění,
  pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  pojištění majetku,
  pojištění odpovědnosti za škody způsobené pojistníkem,
  osobní pojištění - životní a neživotní, pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí apod.,
  pojištění dalších rizik;
c) z hlediska plátců pojištění:
  pojistné srážené zaměstnancům,
  pojistné placené z prostředků zaměstnavatele.

Pojistné veřejného zdravotního pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - viz heslo Pojištění sociální, zdravotní.

Pojištění majetku má u účetních jednotek nejčastěji podobu pojištění:

a) zákonné odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
b) smluvní havarijní pojištění vozidla,
c) pojištění pro případ škody na nemovitém a movitém majetku ve vlastnictví nebo v nájmu (pro případ živelní pohromy, odcizení, zničení apod.).

Pojištění odpovědnosti může vzniknout jako: ...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.