Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Pokuty, penále

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Obecně

Pokuty a penále jsou sankcemi placenými zejména z titulu porušení:

•  právních předpisů,
tzn. že je subjektu uložena pokuta či předepsáno penále z titulu porušení určité povinnosti stanovené právním předpisem či povinnosti uložené správním orgánem, soudem apod. na základě určitého právního předpisu (tj. např. pokuta uložená dle § 37 nebo 37a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pořádková pokuta nebo pokuta za opožděné tvrzení daně a penále uložené dle § 247250251 DŘ, pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h ZDPH ),
smluvních ujednání,
tzn. že je subjekt povinen platit pokutu či penále na základě smluvního ujednání (tj. např. smluvní pokuta sjednaná podle § 2048 ObčZ).

Do první skupiny sankcí může být z pohledu širšího chápání zařazen i:

úrok z odložených částek daní za dobu posečkání podle § 157 DŘ, úrok z prodlení podle § 252 DŘ, a dále
- úroky z úvěru za úlevy při placení cla a úroky z prodlení dle článku 112, resp. 114 Celního kodexu.

DŘ umožňuje individuální prominutí některého příslušenství v § 259a až 259c. Individuálně lze žádat o prominutí tohoto příslušenství daně:

penále (§ 259a DŘ),
úroky z prodlení a úroky z posečkané částky (§ 259b DŘ).

V souvislosti s „koronavirovými“ opatřeními došlo (ve vybraných případech) k plošnému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a penále za opožděnou úhradu daně.

Automaticky, tj. bez nutnosti podávání individuální žádosti o prominutí (buď příslušné sankce, anebo sankce přímo či nepřímo související) je prominut zejména: ...

Zbývajících 85 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.