Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Pořizovací cena

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Pořizovací cena se používá pro oceňování určitého majetku, zejména majetku pořízeného nákupem. Rozumí se jí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související (pořizovací cena je rovna součtu ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů). Náklady s pořízením majetku související nejsou taxativně vymezeny a mohou se lišit dle konkrétního pořizovaného majetku, jiné mohou být u dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku, jiné u zásob.

Pořizovací cenou se oceňují:

-

nakoupený dlouhodobý hmotný majetek, nakoupený drobný hmotný majetek, 

- nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek, nakoupený drobný nehmotný majetek,
- nakoupené zásoby,
- pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem,
- cenné papíry, podíly a deriváty.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek

Součástí pořizovací ceny tohoto majetku jsou rovněž náklady spojené s jeho pořízením. Náklady spojené s pořízením dlouhodobého majetku jsou zejména:

•  náklady v souvislosti s přípravou a zabezpečením, jedná se zejména o úplaty za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením dlouhodobého majetku, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za dočasné odnětí lesní půdy;
průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantního řešení),
umělecká díla tvořící součást stavebních objektů,
odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě,
poplatky za trvalé odnětí lesní půdy,
dopravné, montáž, clo,
zabezpečovací a konzervační práce a další.

Úroky jsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pouze v případě, že účetní jednotka tak rozhodne ve vnitřním předpise.

Pořizovací cena zahrnuje fakturační cenu koupeného dlouhodobého majetku, náklady s pořízením související, případně podle platných cenových předpisů též spotřební daň a u neplátců DPH také DPH, popř. u plátců DPH rovněž DPH, kterou nelze dle zákona nárokovat na vstupu z důvodu účelu využití tohoto přijatého zdanitelného plnění.

Pořizovací cena se zvyšuje o případné technické zhodnocení, pokud se o ně zvyšuje vstupní cena hmotného nebo nehmotného majetku podle ZDP.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o přijatou dotaci, která byla na jeho pořízení poskytnuta. U nemovitých věcí nevznikají pochybnosti při odečtení dotace od pořizovací ceny a další evidence v dlouhodobém majetku, protože nemovitosti jsou dlouhodobým hmotným majetkem vždy bez ohledu na jejich pořizovací cenu. ...

Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.