Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Převod, převodové účty

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Převodové účty se používají v účetnictví z důvodu objektivního zjištění výsledku hospodaření podle jeho jednotlivých složek. 

Výsledek hospodaření účetní jednotky sledujeme v rozdělení na provozní a finanční . Provozní část souvisí s činnostmi běžnými a opakujícími se; náklady na výkony, které jsou předmětem činnosti účetní jednotky, se porovnávají s výnosy při realizaci těchto výkonů. Do finančního výsledku hospodaření patří náklady a výnosy související s finančními operacemi, jako jsou úroky, kursové rozdíly, prodané cenné papíry a výnosy z dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku apod.

Převod provozních nebo finančních nákladů účtujeme, jestliže zjistíme, že původně zaúčtované náklady patří do jiné složky výsledku hospodaření. Operace na ně převádíme zpravidla na konci účetního období.

V jiné souvislosti se o převodu hovoří při převodu podílu na výsledku hospodaření obchodní společnosti jejím společníkům. Jedná se o veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost.

Obě společnosti jsou právnickými osobami založenými podle ObčZ a ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.