Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Příjem

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Příjmem se zpravidla rozumí jakýkoliv přírůstek majetku podniku bez zřetele na to, zda byl dosažen při prodeji. Příjem je v širším slova smyslu jakékoliv zvýšení aktiv, v užším slova smyslu jen zvýšení peněžních prostředků. Příjem aktiv se může uskutečnit v souvislosti s výnosem, vkladem, darem, úvěrem, zápůjčkou, inventarizačním přebytkem (viz heslo Inventarizace) apod. Tržbou se pak většinou chápe pouze příjem finančních prostředků. Externím výnosem je ekvivalent, který účetní jednotka získá za prodaný majetek.

Příjem a výnos obdobně jako výdaj a náklad představují často dvě stránky téže hospodářské operace. Jedna zobrazuje přírůstek majetku (nejčastěji pohledávek nebo finančních prostředků), druhá účelový vztah tohoto příjmu k prodeji jiné majetkové složky, jehož obecným smyslem je zhodnotit majetek vynaložený na dosažení příjmu.

Mezi jednotlivými pojmy však existují rozdíly, způsobené věcným a časovým nesouladem. Příjem je širší pojem, který se používá jak pro výnosy tak i pro přírůstky majetku, které nevznikly v souvislosti s prodejem, např. přijatý dar, poskytnutý úvěr, zvýšení vkladu vlastníka do podniku. Časový rozdíl má význam při posuzování vzniku výnosu a tržby z prodeje: ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.