Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Prodej

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Prodej je určitým typem obchodní operace. Při prodeji dodavatel (prodávající) předává odběrateli (kupujícímu) určité výkony (výrobky, zboží, práce nebo služby) výměnou za peněžní prostředky nebo jiná aktiva nebo slib jejich předání. Kupující (odběratel) přebírá předmět smlouvy do užívání za určitých podmínek dodacích, cenových, platebních a dalších smluvních podmínek.

Prodej souvisí s realizací výkonů (okamžik realizace) u dodavatele. Podle forem úhrady vznikají dodavateli (prodávajícímu):

  tržby v hotovosti (viz peníze) nebo
tržby obchodní při prodeji na úvěr (dochází k odkladu úhrady kupní ceny a vzniku pohledávky dle sjednané nebo právní normou určené splatnosti).

Kromě těchto forem prodeje existují jeho další podoby jako např.:

  prodej na splátky, to je druh prodeje s platební podmínkou, podle níž kupující převezme předmět smlouvy do užívání např. po zaplacení části kupní ceny, zbývající část je povinen uhradit ve stanovených lhůtách splátkami,
prodej výhradní, tzn. smluvní zabezpečení dodávek určitého druhu zboží pro vymezenou oblast,
prodej na úvěr - odklad v placení kupní ceny (nebo její části) na dobu po dodání zboží,
prodej s výhradou, kdy smlouva obsahuje zvláštní ujednání, podle něhož je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím vrácení prodaného zboží při vrácení kupní ceny (právo zpětné koupě) nebo kupující může zboží jednotlivě určené vrátit a požadovat vrácení kupní ceny (právo zpětného prodeje) a další varianty.

Při prodeji je nutné zároveň respektovat věcnou a časovou souvislost výnosů a nákladů u realizovaných výkonů.

Odběratel (kupující) přebírá různé formy výkonů do majetku nebo v případě, že se jedná o služby, ovlivní tento nákup náklady účetní jednotky.

Specifickou formou prodeje je prodej obchodního závodu nebo jeho části. Tento prodej má zvláštní úpravu z hlediska právního, daňového i účetního.

Komisní prodej

Komisní prodej je obecně upraven občanským zákoníkem v oddíle "Komise" v § 2455 až 2470. Princip komisního prodeje spočívá v tom, že prodávající zboží fyzicky přesune ke kupujícímu, avšak až do okamžiku, než kupující zboží dále prodá (zpravidla konečnému zákazníkovi), je toto zboží majetkem prodávajícího. Kupující přebírá od prodávajícího zboží "do komise", a k úhradě prodávajícímu dochází až poté, kdy prodávající zboží skutečně prodá. Dle občanského zákoníku: "Věc svěřená komisionáři k prodeji zůstává ve vlastnictví komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba." Ve smlouvě o tomto typu prodeje je zpravidla mezi prodávajícím a kupujícím ošetřeno, že pokud se zboží do určité doby neprodá, bude vráceno zpět prodávajícímu. Tento typ prodeje lze aplikovat například na nakladatelství, které vydává knihy a dodává je do jednotlivých knihkupectví. Knihkupec (komisionář) tedy převezme od nakladatele (komitent) knihy "do komise" s tím, že mu je zaplatí až je prodá zákazníkům. Doba mezi vyskladněním knih u nakladatele a prodejem u knihkupce a následným inkasem peněz od knihkupce může být různě dlouhá a bude odvislá od mnoha okolností. Důležité je, aby v průběhu celé této obchodní transakce bylo o jednotlivých účetních operacích, a to zejména o pohybu zboží, řádně účtováno.

Ilustrativní příklad s nástinem možného postupu účtování komisního prodeje

Nakladatel prodává formou komisního prodeje knihy do knihkupectví.
Rozdělení zisku mezi nakladatele a knihkupce vypadá takto:

Položka Částka v Kč
Náklady na vydání knihy - skladová cena
100
Prodejní cena publikace
Z toho:
- rabat pro knihkupce
- zisk pro nakladatele
150
 
20
30

Účtování u nakladatele - poskytovatel zboží do komise

Použité analytické účty:

132.A-Zboží na skladě
132.B-Zboží předané do komise
Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
1)   Vyskladnění knih a jejich předání "do komise" knihkupci
100 ks x 100 Kč = 10 000 Kč
10 000
132.B
132.A
Poznámka: Knihy jsou stále majetkem nakladatele, ačkoli fyzicky opustily jeho sklad, a to až do okamžiku jejich prodeje knihkupcem zákazníkovi. Nakladatel proto při jejich vyskladnění přeúčtuje zboží na speciálně zřízenou analytiku k účtu zboží - zboží předané do komise. Zboží totiž pouze změnilo místo svého uložení, zůstává i nadále majetkem nakladatele.
2)

Prodej části zboží na základě pravidelné písemné informace od knihkupce k poslednímu dni kalendářního měsíce - prodáno 50 ks knih

- vyskladnění 50 ks
- faktura za prodané knihy knihkupci
Propočet dle tabulky o rozdělení zisku:
50 ks x 30 Kč = 1 500 Kč
50 ks x 100 Kč = 5 000 Kč
1 500 + 5 000 = 6 500

5 000
6 500
 
 
 
504
311
 
 
 
132.B
604
 
 
 
Písemná informace knihkupce o stavu prodaného zboží do komise je důležitým momentem v celé obchodní transakci, neboť je zároveň okamžikem uskutečnění hned dvou účetních případů. Jednak vyskladnění zásob ze skladu (tedy účtování do nákladů) - zboží změnilo majitele a dále účtováním o výnosech. ...
Zbývajících 43 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.