Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Zápůjčka

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Zápůjčka je charakterizována jako smlouva, podle které jedna osoba (vydlužitel) obdrží od druhé osoby (zapůjčitele) určitou věc - může se jednat i o částku peněz, kterou musí vrátit. Zápůjčka je upravena § 2390 až 2394 ObčZ.

Zápůjčka představuje ujednání mezi stranami, podle něhož zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc (nejčastěji jsou to peníze) a vydlužitel se zavazuje vrátit ve stanovené lhůtě anebo na požádání věci stejného druhu a množství. Pokud nebyl sjednán čas vrácení půjčené věci, je vydlužitel povinen splnit svůj dluh, jakmile byl o to požádán, tedy v případě, kdy došlo k vypovězení smlouvy. Není-li po vypovězení smlouvy sjednána lhůta k navrácení peněz či věci, je výpovědní lhůta šest týdnů. Peněžitá zápůjčka může být poskytnuta bezúplatně (bezúročně), nebo za úplatu (s úroky). Jde-li o nepeněžitou zápůjčku, je možné jako odměnu sjednat plnění přiměřeného většího množství nebo věci lepší jakosti, ale téhož druhu.

Zápůjčky mohou být poskytovány zaměstnancům, společníkům, akcionářům jakož i jiným subjektům mimo účetní jednotku.

Účetně

Vydlužiteli přijatou zápůjčkou vzniká dluh, případný úrok je nákladovou položkou. U zápůjčitele představuje poskytnutá zápůjčka pohledávku a úrok je součástí výnosů. Nákladový i výnosový úrok je nutné časově rozlišit, pokud se týká více období.

Z časového hlediska lze charakterizovat zápůjčky krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku) a zápůjčky dlouhodobé (s dobou splatnosti více než 1 rok) ve formě dlouhodobého finančního majetku.

Údaje o poskytnutých zápůjčkách jsou součástí přílohy k účetní závěrce.

Daňově

Zvláštní pozornost je třeba věnovat řešení úroků z hlediska daně z příjmů.

Zapůjčitel (věřitel) může zapůjčit peněžní prostředky vydlužiteli (dlužníkovi) buď na základě smlouvy o úvěru, anebo na základě smlouvy o zápůjčce podle ObčZ.

V případě smlouvy o úvěru se dlužník zavazuje zaplatit úroky, jejichž výše závisí na dohodě smluvních stran [pro účely ZDP mohou být sjednané úroky pak posuzovány z pohledu § 23 odst. 7, § 24 odst. 2 písm. zi), § 25 odst. 1 písm. w), zl) a § 25 odst. 3, v případě spojených osob pak i § 23 odst. 7 ZDP].

Podle ustanovení smlouvy o zápůjčce mohou být sjednány úroky nižší než obvyklé nebo nemusí být sjednány úroky žádné. V této souvislosti je však u spojených osob nutno respektovat omezení daná § 23 odst. 7 ZDP. Půjčí-li zapůjčitel (věřitel) peněžní prostředky vydlužiteli (dlužníkovi):

a) bezúročně, podle smlouvy o zápůjčce uzavřené § 2390 až 2394 ObčZ; ...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.