Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Právní úprava účetnictví v České republice

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Právně je problematika účetnictví v České republice upravena v prvé řadě zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který je nejvyšší právní normou v této oblasti a platí pro všechny účetní jednotky. Některá ustanovení ZoÚ jsou podrobněji rozpracována v předpisech nižší právní síly, které na zákon navazují. Obecně platí hierarchické uspořádání právních norem, které dává nejvýše postavené právní normě nejvyšší právní sílu. Právní předpis nižší právní síly pak nemůže jít ve svých požadavcích na účetní jednotky, které se tímto předpisem musí řídit, nad rámec právního předpisu s vyšší právní silou.

Příklad:

Ustanovení § 18 ZoÚ stanoví závazný rozsah účetní závěrky, kterou tvoří:

a) rozvaha
b) výkaz zisku a ztráty
c) příloha

s tím, že účetní závěrka obchodních společností nad rámec výše uvedeného zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu; výjimku z tohoto pravidla mají například malé a mikro účetní jednotky, které uvedené výkazy sestavovat nemusí, viz § 18 odst. 2 ZoÚ.

Podrobnější "instrukce" k sestavení účetní závěrky obsahuje Vyhláška. Pokud půjde například o podnikatele, kteří vedou účetnictví (rozuměj "podvojné"), rozpracovává obsah účetní závěrky v plném a ve zjednodušeném rozsahu vyhláška ...

Zbývajících 75 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.