Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Reklamace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Reklamace znamená písemné oznámení odběratele dodavateli, že předmět plnění má vady a dále specifikuje tyto zjištěné vady, popř. uvádí, jak se tyto vady projevují. Pokud by odběratel nesplnil tyto náležitosti, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou.

V reklamaci odběratel zpravidla také uvede své požadavky, popř. je uvede i v číselných hodnotách a připojí podle potřeby vhodné důkazní prostředky, které umožňují ověřit její oprávněnost. Nedodržení těchto dalších náležitostí však neznamená, že reklamace nebyla řádně uplatněna.

Pro reklamace by měla být stanovena řádná reklamační lhůta, která začíná ode dne, kdy odběratel obdržel včasnou zprávu zákazníka o vadách dodávky, resp. ode dne, kdy zjistil vady dodávky. U závažnějších reklamací je žádoucí, aby se i dodavatel zúčastnil ověření oprávněnosti reklamace. Reklamaci lze vyřídit slevou, či výměnou vadného plnění za bezvadné.

Účetně

Vyřizuje-li se reklamace slevou, stanoví se tato sleva z fakturované (smluvní) částky.

Poskytnutá sleva ovlivní u dodavatele výnosy z realizace a výši pohledávek popř. hotovosti, u odběratele se tato sleva projeví ve snížení ceny dodávky zboží (výrobků nebo materiálu, služeb) a případně ve snížení dluhu za tuto dodávku.

Daňově

Pro zjištění základu daně z příjmů se uplatní částky ovlivňující základ daně z příjmů k rozhodnému datu, kterým je (viz pokyn GFŘ D-59, komentář k § 23 odst. 2 bod 4) například:

- v návaznosti na reklamační řízení datum prokazatelného ukončení reklamačního řízení,
- v návaznosti na přiznání slevy nebo bonusu datum vzniku právního nároku na slevu nebo bonus (není-li ještě známa přesná částka, akceptuje se zaúčtování dohadné položky).

K postupu podle ZDPH v případě vyřízení reklamace slevou pojednává blíže část Daňově hesla Opravný daňový doklad.

Související účty

311-Pohledávky z obchodních vztahů
315-Ostatní pohledávky
321-Dluhy z obchodních vztahů
325-Ostatní dluhy

Související hesla

Dluhy
Odběratelé
Opravný daňový doklad
Pohledávky

Právní úprava

...
Zbývajících 5 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.