Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Rezervy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Rezervy jsou zvláštními položkami pasiv rozvahy. Nutnost tvorby rezerv je spjata s akruálním principem a se zásadou opatrnosti (viz účetní zásady). Dle akruálního principu musíme výnosům, které byly v období dosaženy, přiřadit všechny náklady, které s dosažením výnosů v daném období souvisí, byť neznamenají v daném období úbytek peněžních prostředků či nárůst konkrétních dluhů. Pokud bychom tak neučinili, byl by vykázán fiktivní zisk, neboť výnosům nebyly přiřazeny všechny náklady, které byly na jejich dosažení vynaloženy. Vykáže-li účetní jednotka fiktivní zisk existuje riziko, že i tato část zisku bude rozdělena majitelům podniku, odplyne z podniku a může se stát, že účetní jednotka nebude do budoucna schopna financovat ani prostou reprodukci. Na druhé straně můžeme říci, že akruální princip není jen důvodem, ale i hranicí pro tvorbu rezervy, protože nadměrná tvorba rezerv, jejichž příčiny by nespočívaly v činnosti běžného období, by s ním byla v rozporu. Kromě nejvyšší účetní zásady věrného a poctivého zobrazení podniku stojí proti "přehánění" zásady opatrnosti při tvorbě rezerv akruální princip.

Rezervy se vytváří na straně MD nákladů a na straně D daného účtu rezerv. Představují budoucí povinnost úhrady (peněžní či nepeněžní), a proto se jedná o současné dluhy. V tomto smyslu jsou tedy cizím zdrojem, a tato role je z ekonomického hlediska dominantní.

Z druhého pohledu je možno vnímat rezervy jako zdroje vlastním podobné, protože v podstatě představují zadrženou část zisku a v momentě jejich vykázání v rozvaze ještě nepředstavují konkrétní dluh například vůči dodavateli. Tomu odpovídá také jejich obvyklé zařazení v rozvaze na začátku dlouhodobých dluhů.

Rezervy jsou vždy tvořeny na konkrétně vymezený účel.

Definice rezerv v ZoÚ viz § 26 odst. 3 ZoÚ.

Charakteristické rysy rezerv:

•   rezerva představuje současný dluh, který je:
  vůči obvykle dosud neznámému subjektu,
- příčinně spjat s činností účetní jednotky v běžném období, respektive s výnosy, které v daném období vznikají,
- je vysoce pravděpodobné nebo jisté, že k úhradě dluhu (respektive ke vzniku souvisejícího nepeněžního výdaje dojde) dojde,
- výše budoucího dluhu je odhadem ocenění i rozsahu těchto transakcí,
•  tvorba rezervy je vždy na konkrétní účel,
•  tvorba rezerv snižuje výsledek hospodaření zvyšováním nákladů,
•  čerpání rezervy se odehrává prostřednictvím snižování nákladů,
  rezervy se nesmí užívat k úpravám účetní hodnoty aktiv.

Příklad: tvorba rezerv v praxi

Rezervy je třeba v praxi vytvářet vždy, pokud účetní jednotce vzniká dluh, který v budoucnu bude třeba uhradit, ale jeho výši nelze přesně určit, je třeba užít odhadu. Na rozdíl od dohadných položek pasivních (u kterých se také jedná o závazky v odhadnuté výši) je s tvorbou rezerv spojena vyšší míra neurčitosti.

Rezervy je třeba v praxi tvořit například v okamžiku, kdy účetní jednotce vzniká dluh na základě:

a) 

platných zákonů – viz účet 451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů,

b) 

povinností k zákazníkům vznikajících v okamžiku prodeje (například rezervy na reklamace),

c) při nezvratném rozhodnutí o provedení restrukturalizace (rezervy na restrukturalizaci),viz účet 459-Ostatní rezervy,
d) povinností plynoucí z nevýhodných smluv, viz účet 459-Ostatní rezervy,
e) 

vzniku událostí, které v budoucnu povedou k povinnosti úhrad (například způsobí-li účetní jednotka jinému subjektu škodu), viz účet 459-Ostatní rezervy.

Rezervy jsou v ČR rovněž vytvářeny na daň z příjmů viz účet 453-Rezerva na daň z příjmů.

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.