Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Snížení ocenění trvalé, dočasné

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Na základě inventarizace může být účetní jednotkou zjištěno, že došlo k znehodnocení majetku, popř. že je ohrožen možnými riziky a ztrátami. Podle ZoÚ při oceňování majetku a závazků je nutno zohlednit výše uvedené skutečnosti a přistoupit ke snížení ocenění.

Snížení ocenění majetku přechodného charakteru

Pro dočasně, krátkodobě existující znehodnocení, jehož výši lze k okamžiku sestavení účetní závěrky zjistit, se vytváří opravné položky k majetku. Jelikož však není známa délka trvání tohoto stavu, považují se takto vytvořené opravné položky za přechodné (ne trvalého rázu). Jejich smyslem je vyjádřit v daný okamžik co nejreálněji výši jednotlivých složek majetku.

Tvorba a zúčtování opravných položek je podrobně popsána v hesle Opravné položky k majetku.

Snížení ocenění majetku trvalého charakteru

V případě trvalého snížení ocenění majetku se nevytváří opravné položky, ale snížení ocenění se vyúčtuje na stranu MD nákladů.

Trvalé snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účtové skupiny 07 a 08); přitom je nutné zohlednit tuto skutečnost v odpisovém plánu účetní jednotky.

Při definitivním snížení hodnoty zásob se účtuje na stranu MD účtu ...

Zbývajících 56 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.