Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Obchodní korporace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Korporace (z lat. corpus – tělo) je právnickou osobou tvořenou společenstvím osob (na rozdíl od fundace, která je právnickou osobou tvořenou majetkem vyčleněným k určitému účelu). Jejími členy mohou být jak osoby fyzické, tak i další osoby právnické.

Korporace je společenstvím více (nejméně dvou) osob – členů korporace. Pokud počet členů korporace poklesne pod zákonem stanovený počet (tento počet je nastaven různě pro jednotlivé typy korporací), dochází k jejímu zrušení soudem (s likvidací). Nejprve je jí však poskytnuta přiměřená lhůta ke sjednání nápravy. Korporace může mít i jen člena jediného, avšak pouze tehdy, pokud tak pro daný případ připouští zákon.

Korporace má právní osobnost (tj. má způsobilost mít práva a povinnosti) i svéprávnost (tj. způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem- právně jednat). Konkrétní úkony za ni ovšem činí osoby fyzické, korporaci zastupující, zejména tzv. statutární orgány.

Základní právní rámec korporací je vymezen § 210 až 213 ObčZ.

Korporace mohou být zakládány za různými účely. V souvislosti s podnikatelskou činností hovoříme o obchodních korporacích.

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Jejich právní úprava je rozvedena zákonem o obchodních korporacích (ZOK).

Vymezení z hlediska ZOK

Obchodní společnosti ZOK člení na společnosti osobní a společnosti kapitálové.

Obchodními společnostmi jsou: 

  veřejná obchodní společnost (§ 95 až 117 ZOK),
komanditní společnost (§ 118 až 131 ZOK),

Společnostmi kapitálovými jsou pak:

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.