Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Stálá aktiva (dlouhodobá)

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Aktiva jako jeden ze základních prvků rozvahy, jsou výsledkem minulých událostí a očekává se od nich, že podniku přinesou budoucí ekonomický prospěch, budoucí užitek. Člení se na: aktiva dlouhodobá a krátkodobá (oběžná). Dlouhodobá aktiva jsou klasifikována podle mezinárodních účetních standardů na: 

•  pozemky, budovy a zařízení,
ostatní dlouhodobá aktiva
-  dlouhodobé investice,
- dlouhodobé pohledávky,
- goodwill,
- patenty, obchodní známky a obdobná aktiva.

Souhrnnější členění pro potřeby vykazování je na dvě skupiny, a to na dlouhodobý hmotný majetek (majetek, který je fyzicky zhmotněn) a dlouhodobý nehmotný majetek (různá práva užívání). Někdy se pro dlouhodobý hmotný majetek užívá označení stálá nebo fixní aktiva.

Kritériem pro zařazení do dlouhodobých aktiv je doba užívání delší než 1 rok a výše ocenění určená účetní jednotkou při splnění povinností stanovených ZoÚ, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Goodwill, povolenky na emise a preferenční limity se zařazují do DNM vždy bez ohledu na výši ocenění a dobu užívání, pozemky a stavby patří do DHM také vždy, a to bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti s výjimkou pořízení za účelem dalšího prodeje (pak jsou zbožím).

V rozvaze (příloha č. 1 Vyhlášky) se užívá pojmů: dlouhodobý majetek v členění na: 

...
Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.