Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Tiché společenství

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

Jestliže podnikatel, právnická nebo fyzická osoba, potřebuje pro rozvoj svého podnikání dodatečné prostředky a dohodne s jinou osobou její vklad do podnikání, přičemž tato osoba nechce být registrována jako společník, může na základě smlouvy o tichém společenství vzniknout majetková účast tichého společníka na podnikání a také na výsledku hospodaření.

Tiché společenství tedy slouží k utajenému spolupodílení se na podnikání, vztahy mezi podnikatelem a tichým společníkem se neprojevují navenek a veškerá práva a povinnosti vůči třetím osobám vznikají pouze podnikateli.  Je-li ovšem jméno tichého společníka obsaženo ve jménu či obchodní firmě (názvu) podnikatele ručí tichý společník za dluhy podnikatele. Také pokud tichý společník sdělí třetí osobě, se kterou podnikatel jedná o uzavření smlouvy, že podnikají společně, ručí tichý společník za dluhy podnikatele vyplývající z případně uzavřené smlouvy (§ 2750 odst. 2 a 3 ObčZ). 

Vklad tichého společníka může být peněžitý i nepeněžitý, v případě nepeněžitého vkladu se může jednat o věc movitou i nemovitou nebo o právo. 

Tichý společník se přímo neúčastní na podnikání a nemá vliv na rozhodování, pokud si ho ve smlouvě nevyhradí. Protože však jeho podíl závisí na průběhu a výsledcích podnikání, má právo nahlížet do všech obchodních dokladů a účetních záznamů, má nárok na opis roční účetní závěrky, která je rozhodující pro určení jeho podílu na výsledku podnikání.

Ve smlouvě o tichém společenství bývá obvykle dohodnut rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě v souladu s § 2751 až 2753 ObčZ. Na ztrátě se tichý společník podílí stejně jako na zisku; k opačnému ujednání se nepřihlíží. V případě ztráty se o vykázanou ztrátu snižuje výše jeho vkladu o tento podíl na ztrátě a tichý společník nemá povinnost svůj vklad doplňovat. Pokud dosáhne podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu a společník svůj podíl na ztrátě neuhradí, dojde k zániku tichého společenství. Tichý společník má z titulu svého vkladu právní postavení věřitele a podnikatel vůči tichému společníkovi, pokud jde o vklad, má postavení dlužníka viz § 2755 ObčZ. Toto ustanovení má vliv na pozici tichého společníka při vstupu podnikatele do likvidace nebo v případě prohlášení konkursu na majetek podnikatele § 2754 ObčZ.

Účetně

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.