Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Účetní doklady

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Účetní doklady jsou důležitým metodickým prvkem.

Jsou to účetní záznamy, na kterých jsou zaznamenávány transakce vedoucí ke změně finančně majetkové struktury účetní jednotky. Každá změna finančně majetkové struktury účetní jednotky musí být zaznamenána na účetním dokladu a teprve následně je možno zachytit tuto změnu v účetnictví.

Účetní doklady zachycují:

   změny aktiv, pasiv, nákladů, výnosů,
účetní operace vyplývající z techniky účetních zápisů, kdy jedná se např. o opravy účetních zápisů (viz hesla Opravy účetních zápisů, Opravy chyb minulých let, Účetní zápis a Syntetický účet) nebo účetní převody při účetní závěrce.

Význam účetních dokladů spočívá v tom, že zvyšují objektivnost účetnictví, umožňují následnou kontrolu správnosti účetních zápisů a v neposlední řadě slouží jako důležitý důkazní prostředek v případě soudních sporů nebo v daňovém řízení.

Náležitosti

Účetní doklad musí splňovat určité náležitosti. Tyto náležitosti zvyšují informační hodnotu dokladu a jeho průkaznost. Náležitosti účetních dokladů ukládá § 11 ZoÚ. Náležitosti týkající se jednoho účetního dokladu mohou být uvedeny na více účetních záznamech. Účetní doklady musí být důsledně číslovány. Účetní doklady musí být čitelné, nesmí se dodatečně přepisovat, musí být trvanlivé. Na základě jednoho účetního dokladu může být účtováno více účetních transakcí (vznikne více účetních zápisů), v tomto případě je třeba, aby byla zabezpečena vazba mezi jednotlivými položkami účetního dokladu a na ně navazujícími účetními zápisy. Identifikace této vazby účetní jednotka zabezpečí prostřednictvím vhodně zvolených identifikátorů, které budou uvedeny jak na účetním dokladu, tak v identifikaci účetního záznamu (jednotlivé položky účetního dokladu, které vedou k rozdílnému zaúčtování, mohou být například označeny písmeny či číslicemi a při vyhotovení účetního záznamu budou tyto identifikátory zaznamenány jako součást čísla účetního dokladu).

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.