Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Účetní jednotka

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Účetně

Za účetní jednotky se považují osoby (právnické či fyzické) vymezené v § 1 ZoÚ. 

Podvojné účetnictví je vedeno na zásadě obecně uznávaných účetních zásad, které představují soubor určitých pravidel, základních principů účetního myšlení, které jsou dodržovány všemi účetními jednotkami při vedení účetnictví a sestavování výkazů. Tyto zásady vycházejí z tradic účetnictví a patří k nim i zásada účetní jednotky.

Zásada účetní jednotky spočívá ve vymezení ekonomického celku, za který je účetnictví vedeno, k němuž se vztahují účetní operace a sestavené účetní výkazy. Koncept účetní hospodářské jednotky znamená, že v účetnictví se vyjadřují ekonomické jevy vždy za určitý ekonomický celek, tzn. za účetní jednotku. Např. stav aktiv a pasiv dává smysl jen tehdy, je-li uživateli jasné, za jaký organizační celek byly údaje zjištěny.

Při možnosti zakládání dceřiných společností, poboček a oddělených provozoven je nutné sledovat podle právního statutu ekonomického celku, zda je samostatnou účetní jednotkou či nikoliv. Ve většině případů je pojem účetní a právní jednotky shodný, existují ale i případy, kdy jsou sestavovány účetní výkazy (viz Konsolidace, Účetní závěrka konsolidovaná) za několik samostatných právnických osob (společností), které jsou vzájemně spojeny majetkovou účastí. Může být i opačná situace, kdy podnikatel jako fyzická osoba může být vlastníkem několika společností, z nichž každá je samostatnou účetní jednotkou.

...
Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.