Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Hesla

Úvěr

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Obecně

V rozvaze je úvěr součásti cizích zdrojů, cizího kapitálu.

Úvěr v obecné charakteristice představuje návratný peněžní vztah, tj. vztah, při němž se věřitel zavazuje poskytnout dlužníkovi určité konkrétní hodnoty vyjádřené v peněžní podobě k dočasnému užívání a dlužník se zavazuje ke splacení těchto hodnot v době předem stanovené.

Smlouva o úvěru vyžaduje stanovení určitých podmínek, např. výši úvěru, popř. splátky úvěru (částku peněžních prostředků) včetně úroků, lhůtu splacení úvěru, popř. účel úvěru, podmínky při nedodržení smlouvy o úvěru. Nejčastějším věřitelem jsou úvěrové instituce a tehdy hovoříme o úvěrech finančních.

Dle obecných podmínek splatnosti smluvně zajištěných úvěrovou institucí  se úvěry člení na  krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku), střednědobé (s dobou splatnosti maximálně do 5 let) a dlouhodobé (s dobou splatnosti nad 5 let). Zvláštní úlohu má revolvingový úvěr, což je druh úvěru, který se automaticky obnovuje na původní výši v rámci limitu sjednaného mezi úvěrovou institucí a klientem, jakmile klient část úvěru splatí.

S bankou lze sjednat i možnost kontokorentního účtu. Jde o situaci, kdy se dlužník dostává na svém běžném účtu peněžních prostředků do debetního zůstatku (záporných hodnot), protože nemá dostatek vlastních peněžních prostředků.  Úvěrová instituce určí maximální výši tohoto debetu a poskytuje úvěr.

...
Zbývajících 53 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.